Perusoikeudet

Suomalaiset ovat laittaneet perusoikeudet tärkeysjärjestykseen tuoreessa kyselyssä. Listan kärkeen pomppasi yhdenvertaisuus lain edessä. Korkealla olivat myös yksityiselämänsuoja ja oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Emme ole kauas kulkeneet Ranskan vallankumouksen teemoista, jotka korostivat nimenomaan vapautta ja yhdenvertaisuutta.
Kyynikkona odotin perinteisen suomalaisen omasiuudensuojan ja poliittisten oikeuksien pärjäävän paremmin kisassa. Mikäli kyselyn tulos todella kertoo suomalaisten arvomaailmasta, olen erittäin tyytyväinen, koska demokratian perusteisiin kuuluva rakennelma laki – ja sen soveltaminen tasapuolisesti luo turvan mielivaltaa vastaan. Yhteisöllä pitää olla säännöt, muuten elämä muuttuu anarkiaksi, mikä ei ole pitkällä tähtäimellä kenellekään hyvä.
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluisi tämän arvomaailman kärkikastiin, mutta tätä ei kysely tuonut lainkaan esille. Johtuneeko siitä, että niin harva joutuu tekemisiin suomalaisen oikeuslaitoksen kanssa. Jos kysely olisi suunnattu oikeuden kanssa aktiivisesti tekemisiin joutuvien keskuuteen, esim. juristeille, olisi oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tullut varmasti enemmän esille saati jos kysely olisi suunnattu rikosasioiden osapuolille.
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on luultavasti sellainen itsestäänselvyys suomalaisille, että sen toteutumista kukaan ei edes osaa epäillä. Kriitikot suljetaan teemalla ”puhuu omassa asiassaan” häkkiin tai siinähän selittelet, oikeuden rehellisyys on vielä yhtä vahva illuusio kuin joulupukki alle kouluikäisille.
Ilman suurempia munauksia tämä illuusio voi säilyä vielä pitkään varsinkin kun ihmisoikeustuomioistuimeen Suomi sai turvakseen valtiosyyttäjä Hirvelän, joka huolehtii siitä, että valtiota ei turhaan moitita tekemisistään.