Himas-Gate

Pääministeri Jyrki Katainen selvisi, hän ei toiminut lainvastaisesti painaessaan Akatemiaa ylhäältä, koska hän teki sen hienovaraisesti, antamalla ymmärtää, että valtion rahat soljuvat edelleen Akatemian laariin, jos ja kun Himasen akan pojalle annetaan hiukan tutkimusrahaa.
Tämä on vallankäyttöä, joka demokratiassa annetaan möreimmälle äänelle. Mikä tässä asiassa oli hyvää ja voitto demokratialle, oli asian selvittäminen perusteellisesti ja selvitysten tulo julki.
Meillä ei ole amerikkalaistyylistä instituutiota, jossa asia voitaisiin saattaa demokraattisen elimen avattavaksi niin, että yhteiskunnallisesti merkityksellisiä asioita voitaisiin aukaista esimerkiksi parlamentaarisessa kuulemisessa.
Nyt perustuslakivaliokunnalle tehty muistutus Kataisesta johti tällaiseen tarpeelliseen selvitykseen. Saimme tietää asioita, jotka oli hyvä saada tietää, aukaistiin vallan maha ja katsottiin mitä se oli syönyt.
Tästä voisi rakentaa uuden ja mielestäni aika tarpeellisen uuden instituution, parlamentaarisen kuulemisen, missä kuultavat joutuisivat kertomaan asioista valalla. Näin tässä asiassa olisi voitu kuulla kaikkia asianosaisia ja kuulemiset olisivat olleet avoimia kaikille. Tämä olisi tapa edistää asioiden avoimuutta ja demokratiaa, jäisi kabinettimeininki vähemmälle.