Vahinko yrittäjälle ei valtiolle

Verohallituksen harmaantalouden erikoismies Markku Hirvonen ei näe ministeri Luhtasen toiminnassa mitään outoa. Verottaja ei menettänyt Hirvosen mukaan mitään, vahingon kärsi yrittäjä, joka olisi halunnut työstään 1600 euroa laskulla ja sai vain alle 1000 euroa tiskin ali.
Säännöt ministerille ja muille ovat kovin erilaisia. Pimeät maksut ovat harmaata taloutta muille mutta ei ministerille. Verottaja ei menettänyt mitään, koska yrittäjä tuloutti saamansa alennetun summan omaan yritykselleen tuloksi ja maksoi siitä verot.
Mikäli ollaan aivan tarkkoja verottaja menetti Luhtasen miehen tinkimän summan osalta alvt. Verohukka syntyi, mutta ei kovin järisyttävä.
Ehkä valtio ei kokenut veronsaajana kovia, mutta miten kävi yrittäjän, joka joutui tyytymään noin puoleen siitä palkkiosta, jonka hän Luhtaselta velotti. Hän kärsi selvän tappion ja ilmeisesti vasten tahtoaan.
Rikoslaissa säädetyn kiskonnan tunnusmerkistö on seuraavanlainen:
”Joka käyttämällä hyväksi toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta jonkin sopimuksen tai muun oikeustoimen yhteydessä hankkii tai edustaa itselleen tai toiselle taloudellista etua, joka on selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen, on tuomittava kiskonnasta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
Oliko yrittäjä alisteisessä asemassa Luhtasiin nähden siten, että hän joutui vastoin tahtoaan tyytymään siihen mitä hänelle annettiin ? Onko alle 1000 euroa selvässä epäsuhteessa 1600 euron palveluun? Jokainen voi tykönään arvioida tätä ja asettaa tapahtuman tosiseikkoja rikoslain tunnusmerkistöön ja arvioida täyttyykö kiskomisrikos tässä tapauksessa.
Poliisin tulee ryhtyä asiaa tutkimaan, mikäli syytä epäillä kynnys ylittyy. En tiedä, onko asiaa edes pohdittu?
There is no God – no Law, maybe here is a case worth investigating