Vääryysministeriö

Oikeusministeriö teki päätöksen, jonka mukaan vankilassa syyttömänä istunut ei saa korvausta, koska hän esitti valtiolle vaatimuksen liian myöhään. Lain mukaan väärin vankilassa säilötty on velvollinen esittämään korvausvaatimuksen valtiolle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun vääryys selvisi.
Mitä asiassa sitten on tapahtunut? Valtio otti ja laittoi syyttömän vankilaan. Tämä on riidatonta, sen myöntää oikeusministeriökin. Lain mukaan tällaisessa tapauksessa vapaudenriistosta pitää maksaa korvaus, mikä sekin on aika ymmärrettävää, koska vankilassa istumista turhanpäiten ei yleisesti ottaen pidetä iloisena asiana.
Nyt valtio oikeusministeriön suulla kuitenkin ilmoitti, että mitään korvausta ei makseta, kun et ymmärtänyt pyytää sitä määräajassa. Onko tämä oikein? Laissa ei sanota, että henkilö menettää oikeutensä vahingonkorvaukseen, vaikka ei hakisi sitä lakiin kirjatussa määräajassa. Kyse on vähän samanlaisesta määräyksestä kuin vaalirahajutussa. Pitää ilmoittaa, mutta jos ei ilmoita, siitä ei seuraa mitään.
Miksi valtio sitten toimii näin. Tekee ensin henkilöä kohtaan törkeällä tavalla väärin, riistää tämän vapauden perusteettomasti ja sitten jättää maksamatta siitä, vaikka se lain ja kaiken järjen, reiluuden mukaan pitäisi tapahtua ilman suurempaa huutoa.
Päätöksen esitteli hallitussihteeri, joka sattui istumaan pakkokeinotuomarina kyseisessä jutussa. Hän siis ensin teki tuomarina erilaisia pakkokeinopäätöksiä, määräsi kuunteluja, katseluja, vaikka mitä ja sitten oikeusministeriön virkamiehenä esitteli asian ja totesi syyttömästi vangitulle, että sinulle ei kuulu mitään.
Minusta hän toimi hiukan omassa asiassaan, oli esteellinen. Kaiken lisäksi oikeusministeriön päätös on tosiseikoiltaan virheellinen. Henkilö esitti vaatimuksensa määräajassa, oikeusministeriön päätökseen asia kirjattiin kuitenkin väärin, ikään kuin määräaika olisi ryypätty. Asia selviää oikeusministeriön omista papereista.
Tässä on kyse vallankäytön virheestä, vallan väärinkäytöstä tarkoituksena loukata ja vahingoittaa henkilöä, joka olisi todellisuudessa lain mukaan oikeutettu hyvitykseen. Loukkaajana oikeus eli vääryysministeriö, joka näyttää olevan lain yläpuolella.
Onneksi kohta on vaalit.