Oikeutta

Korkein oikeus päätti tänään, ettei Maija Lahtisen tuomiota pureta eikä asiaa käsitellä uudelleen. Ratkaisu syntyi äänestyksen jälkeen, kaksi viidestä oikeusneuvoksesta olisi purkanut aikaisemman tuomion ja palauttanut jutun uudelleen tutkittavaksi käräjäoikeuteen. Kolme neuvosta päätti toisin. Mitä tästä seuraa?
Maija Lahtinen on lainvoimaisesti tuomittu vankilaan oikeudenkäynnissä, jossa menettelyn keskeinen todistaja, käytännössä ainoa, joka asiasta mitään osasi kertoa, ei puhunut totta. Oikeudenkäynnin tarkoituksena on selvittää tosiasiat, jutun faktat, mitä todellisuudessa on tapahtunut ja tehdä näiden selvitettyjen tosiseikkojen perusteella oikeudelliset johtopäätökset tapahtuneesta. Nyt näin ei ole tapahtunut.
Purkuhakemuksen hylänneet oikeusneuvokset katsoivat, että Pekka Paavolan väärällä valalla ei ole merkitystä asian ratkaisemisessa, koska Paavola valehteli asiaan vaikuttamattomista seikoista. Niinpä.
Pekka Paavola oli hyvin hankala saada vastuuseen teostaan. Sekä poliisi että syyttäjä kieltäytyivät alunperin edes tutkimasta Pekka Paavolan epäiltyä väärää lausumaa, jonka perusteella Maija Lahtinen tuomittiin. Esitutkintakoneiston mukaan edes syytä epäillä kynnys ei Paavolan teon osalta ylittynyt, vaikka mies lopulta tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen teostaan.
Paavolaa syyttänyt syyttäjä rajasi Paavolaa koskeneen syytteen siten, että sillä ei mahdollistettaisi purun saamista. Paavolaa syytettiin siis varovaisesti. Tätä korkeimman oikeuden enemmistö käytti perusteluissaan hyväksi. Paavola ei valehdellut relevanteista seikoista.
Korkeimman oikeuden vähemmistössä olleet suoraselkäiset oikeusneuvokset Tulokas ja Rudanko katsoivat, että rikosasian vastaamalla on oikeus uuteen oikeudenkäyntiin, kun jutun keskeinen todistaja on valehdellut. Tämän nyt sanoo maalaisjärkikin. Maija Lahtiselle olisi tullut antaa uusi rehellinen oikeudenkäynti, jossa hänen olisi pitänyt saada puolustautua niiden kaikkien uusien seikkojen avulla, joita Paavolan rikosmenettelyssä selvisi.
Toteutuuko oikeus? Tämä tapaus osoittaa mitä oikeus on. Se on yksittäisen tuomarin mielipide, joka parhaimmillaan tai pahimmillaan voi tarkoittaa ihmisen tuhoamista kuten tässä tapauksessa. Yhden ainoan tuomarin ääni olisi kääntänyt asetelman päälaelleen, Maija Lahtinen olisi syytön ja häntä ei laitettaisi henkilökohtaiseen konkurssiin. Nyt kävi siis toisin.
Tässä asiassa Maija Lahtinen ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Jos joku vielä luulee, että oikeus löytyy lakikirjasta, kannattaa tämä väärä ajatus pikaisesti korjata. Laki on täsmälleen mitä tuomari sanoo sen olevan. Tässä asiassa korkeimman oikeuden tuomarit olivat 180 astetta eri mieltä toistensa kanssa. Valitettavasti Maija Lahtinen joutui tämän kokoonpanon tuomittavaksi, joku toinen viisikko olisi vapauttanut hänet ja suonut hänelle uuden oikeudenkäynnin.