Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Suomalainen oikeuskulttuuri kehittyy nyt vauhdilla. Korkein oikeus on ottanut itselleen sen tehtävän, joka sille Suomen oikeusjärjestyksessä kuuluu, tuomioistuin tekee ennakkoluulottomasti ratkaisuja, jotka edistävät oikeuden toteutumista.
Oikeus ei aina ole täsmälleen sitä mitä lakikirjassa lukee tai on lukematta. Oikeuden tulee olla oikeudenmukaisuutta, reiluutta, sellaista, joka jokaisen tai suurimman osan päässä tuntuu oikealta. Moraalista.
On aika selvää, että jos mieslääkäri imee nuoren naisen rintaa, kyse on lainvastaisesta teosta. Tätä ei tarvitse katsoa lakikirjasta, sen tietää jokainen muutenkin. Kenenkään ei tarvitse todistaa itseään vastaan rangaistuksen uhalla, tämäkin on ihan selvä lakikirjaa katsomatta.
Viikko sitten korkein oikeus teki jälleen ratkaisun, josta sille voi nostaa hattua. Tuomioistuin sovelsi suoraan perustuslain 21 §:ää, jossa säädetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamisesta, oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
Korkein oikeus päätti purkaa rikostuomion, koska rikostuomion antanut tuomioistuin ei ollut tuomionvoipa. Kyse oli ns. Jippii-jutusta ja sen osallisesta, joka ei alunperin kannellut tuomioistuimen jäsenen esteellisyydestä.
Tuomiovirhekantelu on määräaikaan sidottu. Määräaika oli tässä asiassa ehtinyt kulua umpeen. Korkein oikeus katsoi, että kantelu on oikea muutoksenhakukeino, kun vedotaan tuomarin esteellisyyteen, mutta jos kanteluaika on kulunut umpeen, tuomio voidaan myös purkaa, koska henkilön oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin niin vaatii.
Tämä ratkaisu kertoo hyvin miten tuomioistuimet toimivat, miten ne voivat toimia. Tuomari päättää ensin mikä on oikein ja sen jälkeen hakee lakipykäläsaavista sopivat nuotit, joilla ratkaisunsa perustelee. Ratkaisujen hyvyys tai huonous riippuu ratkaisijasta. Laki ei ratkaisujen sisältöä suuremmin rajoita. Lakikirjasta löytyy perusteet yleensä minkälaiselle ratkaisulle tahansa. Kaikki on kiinni tuomarista.
Siksi olisi hyvin tärkeää, että tuomioistuimiin hakeutuisi lakimieskunnan parhaimmisto, sellaiset ihmiset, joilla on avara ja viisas mieli ja joilla on ryhtiä toteuttaa oikeudenmukaisuutta sellaisena kuin suurin osa sen mieltää. Oikeus on viisautta.