Matti Vanhanen ja ministerivastuu

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.
Näin lukee meidän perustuslaissa. Ministerin syytekynnys virassaan mahdollisesti tekemistä rikoksista on asetettu huomattavan korkealle. Ministerin täytyy tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta olennaisesti rikkoa virkavelvoitteitaan, jotta edes syytekynnys naksahtaa. Käytännössä syytekynnys on jo hyvin lähellä langettavan tuomion rajaa.
Mitä Matti sitten meni tekemään? Matti otti ja osallistui valtioneuvoston istuntoon, joka vuosittain rutiininomaisesti myönsi avustuksia RAY:n varoista mm. Nuorisosäätiölle, joka sitten laittoi pressarahaa Matille.
Pyrkikö Matti vaikuttamaan säätiön saamaan tukeen, oliko Matin saama pressaraha jotenkin riippuvainen tästä tuesta, tietääkseni vastaus kumpaankin kysymykseen on kielteinen. Jos Matti olisi edellyttänyt, että Nuorisosäätiölle laitettaisiin hiukan enemmän kuin se on aikaisemmin saanut ja/tai Nuorisosäätiö olisi laittanut oman vaalitukensa ehdoksi, että Matti painaa säätiölle rahaa RAY:n kukkarosta, asiassa voisi olla jutunjuurta, mutta käsitykseni mukaan näin ei ole.
Kauko Juhantalo tuomittiin Valtakunnanoikeudessa, kun näytttiin, että hän oli koplannut valtion rahoituspäätöksiä omiin taloudellisiin intresseihinsä. Periaatteessa tässä jutussa on kyse samanlaisesta asetelmasta, ministerin taloudellinen intressi suhteessa valtion rahankäyttöön, sotkeutuvatko nämä asiattomalla tavalla. Näin ei missään ole näytetty tapahtuneen.
Valtakunnansyyttäjä ilmeisesti totesi tämän perustuslakivaliokunnalle, joka sitten päätti kuulla oikeustieteen professoreita ennen omaa ratkaisuaan. Mikä ihmeellisen suuri oikeudellinen viisaus perustuslakivaliokunnassa oikein asuu? Paitsi tietysti kimmo sasi. Miksi valiokunta pitkittää sinänsä selvää asiaa. Matti ei saa syytettä, sille ei käytettävissä olevan tiedon perusteella ole olemassa oikeudellisia perusteita.
Vaalien läheisyys vaikuttaa ilmeisesti asian käsittelyyn, kepu halutaan laittaa muutamaksi viikoksi valtakunnanoikeuteen, jotta puolue saadaan pyyhittyä maailmankartalta. Tämä on yksi arvoton näytelmä, missä politiikka on ottanut oikeuden omaksi keppihevosekseen väärin perustein.