Kohtuullinen aika

Valtakunnansyyttäjä Kuusimäki esitti asianajajapäivillä huolensa oikeudenkäyntien kohtuuttomasta venymisestä – syy ongelmaan hänen mukaansa on rikosprosessijärjestelmässä, joka sallii liiat muutoksenhaut.
Oikeus oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa on taattu sekä ihmisoikeussopimuksessa että perustuslaissa. Oikeus kuuluu osaksi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Olen itse törmännyt ongelmaan jo 1990-luvun lopulla oltuani tällöin vuosia vastaajana oikeudenkäynnissä, joka ei tuntunut liikkuvan minnekään.
Ryhdyin tutkimaan asiaa, kirjoitin aiheesta lisensiaattityöni, jonka johtopäätöksenä totesin, että mikäli oikeudenkäynti ylittää kohtuullisen ajan, syytteet on hylättävä tai jätettävä tutkimatta, jotta vastaajan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu.
Ongelma voidaan ratkaista muuttamatta itse järjestelmää, tulkitaan vain lakia siten kuin perustuslakivaliokunta ja ihmisoikeustuomioistuin edellyttävät – taattujen oikeuksien tarkoitus on toteutettava tehokkaasti.
Mikäli valtio ei hoida rikosprosessia tehokkaasti, vahinko ei saa jäädä vastaajan harteille – oikeudenkäynti on lopetettava. Ajan kuluminen vähentää rangaistusintressiä oli kysymys mistä teosta tahansa.
Vakavien rikosten selvittämiseen tulee asettaa riittävät voimavarat, että tällaisia venymisiä ei tapahdu ja rikosvastuu voidaan toteuttaa tehokkaasti.
Salossa käytävä rikosprosessimenettely ei vielä ole päässyt hidastumaan muutoksenhaun takia, asia täyttää tänä vuonna 12 vuotta – se on edelleen kesken alioikeudessa.