Suomi tuomiolla

Suomi sai eilen kolme langettavaa tuomiota Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Yhdessä jutussa oli kysymys oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, oikeudesta saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa.
Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että kuuden vuoden ja kahdeksan kuukauden mittainen oikeudenkäynti oli kohtuuttoman pitkä ja rikkoi valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
Kahdessa muussa tapauksessa oli kyse sananvapaudesta. Valittajien oikeutta sananvapauteen oli loukattu poliisin tekemässä kotietsinnässä ja siihen liittyvässä takavarikossa.
Nämä asiat etenivät ihmisoikeustuomioistuimessa omia latujaan, sananvapausjutun osalta ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisun saaminen kesti lähes yhdeksän vuotta, asia oli saatettu vireille toukokuussa 1997.
Kohtuullista aikaa koskeva asia taas ratkaistiin suhteellisen nopeasti, aikaa kului alle neljä vuotta.
Mutkikkaat ovat valitusten polut, jutut eivät juridiikaltaan niin kovin erikoisia olleet. Oikeutta pitäisi saada kohtuullisessa ajassa myös ihmisoikeustuomioistuimesta.