Kansainvälinen laki

Lailla ymmärretään yleensä valtion sisäistä lakia, jota suvereeni valtio täytäntöönpanee omalla alueellaan. Kansainvälisellä lailla tarkoitetaan säädöksiä, jotka säätelevät suvereenien valtioiden välisiä suhteita – näin karkeasti jaotellen.
Kansainvälinen laki kieltää hyökkäyssodan toista valtiota kohtaan. Kansainväliseen väkivaltaan on lain mukaan mahdollista ryhtyä vain YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä, mikä tarkoittaa yhteisymmärrystä USA:n, Venäjän ja Kiinan kesken. Englanti tulee USA:n mukana ja Ranska kenen vaan, joka lähettää Chiragille tarpeeksi vanhaa viiniä juustoineen.
Kansainvälinen laki on hampaaton, ei ole olemassa mitään pakkovaltaa joka tosiasiassa täytäntöönpanisi sanktioita lain rikkojia vastaan. Kansallisessa järjestelmässä tällainen on valtion pakkovaltajärjestelmä: poliisi, vankeinhoito, ulosotto ym. Kuka esimerkiksi laittaisi amerikkalaiset kuriin Irakissa tai muualla, missä he ovat rikkomassa kansainvälistä oikeusjärjestystä.
Ihmisoikeudet ovat samanlaisessa asemassa, mutta valtion sisäisesti. Mikäli valtio päättää olla noudattamatta ihmisoikeussopimuksen säädöksiä, jotka ovat kansainvälisen ja kansallisen oikeuden sekasikiö, mitään todellista pakkovaltaa valtion rankaisemiseksi ei ole. Ihmisoikeussopimusjärjestelmässä tilanne on sellainen, että pahimmillaan valtiota kohtaava uhka mistä tahansa ihmisoikeusrikoksesta on suurinpiirtein se, että Euroopan neuvoston ministerikokouksessa Tuomiojan konjakkilasi täytettäisiin vain puoliksi kansainvälisen yhteisön vimman osoituksena Suomen valtion ihmisoikeusrikoksia kohtaan.
Nyt Tuomioja sukkuloi maailmalla libanonilaisten pelastamiseksi. EU:n puheenjohtajamaan ulkoministeri johtaa puhetta neuvostossa, joka on sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi mielellään ehkä vähentää lasten tappamista aavikolla, tai ainakin se pitäisi tehdä sivistyneemmin.
Ihmisoikeuksien keskeinen sisältö on ihmisarvoisen elämän kunnioittaminen – kaikki tämä osoittaa, että mitään oikeuksia ei ole olemassa – on vain tärkeileviä valtion virkamiehiä, jotka ovat juuri se taho, joilta oikeuksien pitäisi meitä suojata.
There is no God – no Law but there are plenty of civil servants above the so called law