Hyppy korkeimpaan

Oikeusministeri Tuija Brax esittää hovioikeusvaiheen väliin jättämistä vaikeissa jutuissa ja asioiden käsittelyä suoraan korkeimmassa oikeudessa. Tällä on tarkoitus nopeuttaa tuomioistuinmenettelyä vaikeissa asioissa.
Tarkoitetaanko tällä, että hovioikeuden tuomarit ovat tyhmempiä kuin korkeimman oikeuden, vai sitä, että koska asia menee kuitenkin korkeimpaan oikeuteen, jätetään yksi tuomioistuinvaihe väliin ja mennään suoraan sudenkoloon.
Helsingin Sanomissä oli hyvä pääkirjoitus tuomioistuinmenettelyiden pitkittymisestä ja sen merkityksestä oikeusvaltiossa. Jos oikeutta ei saa kohtuullisessa ajassa, menettää se merkityksensä, ollaan ja tullaan oikeudettomaan tilaan. Tästä Suomi on saanut jättiläjän tuomioita Starsbourgista. Vahtikoiran reagointi oli vain kovin jälkijättöinen. Tarvittiin yksi rohkea tuomari sanomaan, että asiat eivät ole hyvin.
Mistä EIT:n tuomiot kertovat ja kenen menettelyyn ne kohdistuvat? EIT:n voi valittaa vasta kun asia on käsitelty kokonaan suomalaisessa järjestelmässä korkeinta oikeutta myöten, poislukien määrättyä menettelyä pitkittymisiin liittyen. EIT:n tuomiot ovat siten kritiikki aina korkeinta oikeutta ja sen laintulkintaa kohtaan.
Korkein oikeus edustaa viimeistä seinää ja suomalaista ajattelua ihmisoikeuksista. Kulttuuri on kivikaudelta, mikä johtuu korkeimman oikeuden kokoonpanosta, tuomareista, jotka ovat parhaat hetkensä nähneet. Jos Suomessa muuten nostetaan eläkeikää, olisi sitä syytä laskea korkeimman oikeuden osalta, jotta sinne saadaan tuomareita, jotka elävät eurooppalaisessa kulttuurissa.
Tuija Braxin esitys hovioikeuksien ohittamisesta viemällä asiat suoraan korkeimpaan oikeuteen, joka edustaa Euroopan mittakaavassa hyvin takapajuista ihmisoikeuskulttuuria, ei ole kovin järkevä. Mieluummin lopettaisin koko korkeimman oikeuden, jonka osaaminen ei täytä instituution julkisen luulon vaatimuksia – keisari ilman vaatteita vanhentunein aattein.