Antti Herlinin seikkailut

MOT teki ansiokkaan jutun Antti Herlinin hiukan erikoisista toimista liittyen eräisiin kiinteistöihin Kirkkonummella. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/13/paratiisin-paperit-2-maltan-pankkiritarit-kasikirjoitus
Lyhykäisyydessään asiassa on kyse siitä, että Nemea-pankin Maltalle perustanut Mika Lehto joutui liemeen pankkivalvontaviranomaisten kanssa lainattuaan pankistaan itselleen huomattavasti yli hyväksytyn määrän tallettajien varoja. Mika Lehdon pankkitoiminta ei perustunut ajatukseen, että otetaan talletuksia halvalla ja lainataan niitä edelleen hiukan korkeammalla korolla, vaan ajatukseen, että maksetaan talletuksille järjettömän korkeita korkoja, jotta rahaa saadaan kasaan paljon, jotta se voidaan lainata omiin busineksiin. Tätä ei kutsuta pankkitoiminnaksi, vaan veivaamiseksi, spekuloimiseksi muitten rahoilla. Tällaista toimintaa varten on olemassa erilaiset systeemit, hedge-fundit, mutta sinne ei voi saada sijoittajien rahaa, jos ei ole näyttöä menetyksellisestä sijoittamisesta.
Vuosi sitten keväällä, Mika Lehdolle tuli kiire, Maltan pankkiviranomaiset vaativat Nemea pankkiin lisää pääomia yhteensä 3 miljoonaa euroa. Viimeinen mahdollinen pääomituspäivä oli 10.5.2016.
Mika Lehto pyysi rahaa suurin piirtein jokaiselta ohikulkijalta kevään kuluessa. Lopulta Antti Herlin heltyi ja maksoi 3 000 000 euroa Nemea-pankkiin juuri 10.5.2016.
Antti Herliniä ei tunneta hellämielisyydestä rahan suhteen. Ennen tätä rahan siirtoa hän liitti Mika Lehdon osin omistamat kiinteistöt omiin metsästysalueisiinsa. Alueet omisti Långvik South-niminen yhtiö. Mika Lehto järjesti asian.
Metsästysalueella tulee olla väijypisteet, korotetut ampumalavat, joilta herrat sitten voivat ylhäältä tiirailla ja teurastaa uhrejaan. Långvik South rakensi alueelleen tällaiset telineet. Antti Herliniä pyydetiin maksamaan nämä, koska ne oli rakennettu käytännössä häntä varten. Antti ilmoitti, ettei hänellä ole rahaa, että julkisuudessa on aivan väärää tietoa hänen vauraudestaan, ei hän voi maksaa. Kyse oli muutamasta tonnista.
Jotkut ihmiset sairastuvat tällaiseen. En tiedä, mikä varsinainen diagnoosi olisi, mutta minusta tätä voi nimetä vaikka valuuttakrampiksi, ihminen ei millään perusteella ole valmis irroittamnaan rahoistaan, vaikka olisi kuinka velvollinen maksamaan.
Antti Herlin ei halua, että rahvas parveilee hänen kartanollaan, minkä vuoksi hän on säännönmukaisesti ostanut kaikki kiinteistöt mökkinsä ympäriltä. Nyt hänen katseensa osui Långvik Southin omistamiin kiinteistöihin, jotka rajoittuvat hänen maihinsa. Hän halusi ne, hinnalla millä hyvänsä. Valuuttakramppipotilaan mielessä hinnalla killä hyvänsä, ei tarkoita, että hän olisi valmis maksamaan mitään, vaan sanonta ehkä täsmällisemmin tarkoittaa, keinoja kaihtamatta.
Toukokuun 10.päivänä, siis Maltan pankkiviranomaisten asettamana takarajana Antti Herlin allekirjoitti ostajana kauppakirjan, jossa myyjinä olivat Mika Lehto ja Mika Lehto ja Mika Lehto, joka esiintyi Långvik South Oy:n kaikkien osakkeenomistajien nimissä valtakirjoilla, kuten kauppakirjaan oli merkitty. Mitään valtakirjoja ei ollut.
Antti Herlin allekirjoitti kauppakirjan ja maksoi Mika Lehdon osoittamalle tilille Nemea pankkiin 3 000 000 euroa. Tämä summa käytettiin saman tien pankin pääoman vahvistamiseen. Antti Herlin näki kauppakirjasta, että Mika Lehto omisti vain 50 % myytävistä osakkeista. Silti hän maksoi 100 % kauppahinnasta Mika Lehdolle ja lainasi vielä saman verran lisää, jotta Mika Lehto sai tarvitsemansa 3 000 000 Maltalle.
Kaupan jälkeen Antti Herlin ei esiintynyt yhtiön omistajana, vaan hän salasi ”kaupan” ja pyrki ostamaan yhtiöltä sen omistamat kiinteistöt. Kun muut osakkaat eivät hyväksyneet ehdotettuja kauppahintoja, Antti Herlin/hänen lakeijansa veti taskustaan 10.5.2016 allekirjoitetun kauppakirjan ja ilmoitti omistavansa yhtiön.
Mistä tässä on kyse. Poliisille toimitetun tutkintapyynnön mukaan Antti Herlin ja Mika Lehto eivät ole 10.5.2016 tehneet mitään kauppaa, vaan Antti Herlin on antanut Mika Lehdolle 1 500 000 euron lahjoman, jotta Mika Lehto edistäisi Antti Herlinin haluamien kiinteistöjen siirtymistä Antille. Tämä on muitten osakkeenomistajien käsitys asiasta.
Miksi Antti Herlin, jolla olisi ollut varaa toimia myös rehellisesti, ryhtyi tällaiseen. Hänellä on vakava valuuttakramppi. Hän ei suostu käyttämään juristeja asioittensa hoidossa, koska ne maksavat liikaa. Hän käyttää Ala-Melloa, jota moni kumartaa, vaikka hänellä ei ole Antin puolesta oikeutta ostaa edes teepussia.
Tämä on surullista myös Kone Oyj:n kannalta, sillä laissa julkisista hankinnoista säädetään:Hankintayksikön on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että ehdokas tai tarjoaja taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu esim. lahjomisesta elinkeinotoiminnassa.
Loppuu hissikauppa Herlinin pojalta. Milloin mahtavat antaa tiedotteen asiasta.