Mattila v. Suomi

Ihmisoikeustuomioistuin antoi tänään tuomion J-P Mattilaa koskevassa asiassa ja totesi Suomen valtion syyllistyneen jälleen kerran ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan loukkaamiseen. Mattilaa vastaan käyty oikeudenkäynti kesti kokonaisuudessaan lähes yhdeksän vuotta.
Suomen valtio rikkoo täysin johdonmukaisesti ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaavaa säädöstä.
Tänään annetussa tuomiossa ei niin kovin ihmeellistä ole oikeudenkäynnin kesto ja sen arvioiminen. Tuomiota lukemalla järkyttyy oikeudenkäyntimenettelystä muuten.
Mattilaa vastaan ajettiin alioikeudessa lähes sataa syytettä, alioikeudessa kuultiin 220 todistajaa. Asian perusteellinen käsittely kesti alioikeudessa lähes kolme vuotta, jonka jälkeen lähes kaikki syytteet hylättiin, Mattila tuomittiin 11 kuukauden ehdolliseen rangaistukseen, normaali snagaritappelutuomio.
Hovioikeudessa kuultiin uudestaan kahdeksan todistajaa. Käsittely kesti lähes kolme vuotta ja tuomio muutettiin täysin katolleen. Kuulematta asiallisesti ottaen lainkaan alioikeudessa kuultuja todistajia hovioikeus muutti Mattilan tuomion kuuden vuoden vankeudeksi, käytännössä maksimituomioksi, mitä lakikirja mahdollisti. Ihmisoikeustuomioistuin ei halunnut puuttua enää tähän. Ihmisoikeustuomioistuimen perustelut ovat kuitenkin tältäkin osin hyvin selkeät – suomalainen rikosprosessi on syvältä.
Mattila on poliittinen vanki aivan samalla tavalla kuin Hodorkovski tai monet muut. Valtion vihollisia ei moni tässä maassa puolusta. Hyvä suomalaiset, valtio ei niinkään.
Siitä huolimatta Hard Rock Hallelujah!