Veron korko

Peppe Fryckman velkaantuu 1000 euroa päivässä verottajalle. Kyse on verojen koroista, verojen, joita ei enää ole olemassa. Verottaja on keksinyt ikiliikkujan, verottajan nyt jo lakannut, kuopattu saatava elää kuolemanjälkeistä elämää kovertaen Peppeä kunnes Peppe lakkaa.
Laissa säädetään, että verovelka vanhenee viidessä vuodessa. Sitä ei sen jälkeen siis enää ole. Voiko olemattomalle saatavalle kertyä korkoa. Minulla ei ole saatavaa verottajalta, mutta voisinko lähettää verottajalle korkolaskun, koska haluaisin hiukan rahaa. Voisi käydä niin, että verottaja ei maksaisi korkolaskua.
Verovelan vanhentumisella ja viivästyskorolla on syynsä. Lainsäätäjä on katsonut, että verovelkoja ei voi roikottaa loputtomiin. Jos niitä ei saada perittyä määräajassa, ne lakkaavat. Viivästyskorko on sakko siitä, että et ole maksanut velkaasi ajoissa. Korko kertyy maksamattomalle velalle. Sitä ei kerry velalle, jota ei ole olemassa.
Peppen tapauksessa verottaja jätti aikanaan realisoimatta Peppen verottajalle veronmaksua varten antaman vakuuden. Verottaja odotti, että vakuuden arvo ei riitä veroihin ja kertyineisiin korkoihin, minkä jälkeen vakuus realisoitiin ja Peppe laitettiin konkurssiin. Hänet teurastettiin aivan tarkoituksella. Tekijänä veroasiamies, joka nyt toimii talousrikossyyttäjänä.
Samainen henkilö, Riitta Partia, jätti aikanaan ottamatta verottajan haltuun tälle toimitetut yli 22 miljoonaa markkaa, koska näin toimimalla Partia halusi varmistaa henkilöiden tuomitsemisen maksimirangaistuksiin, niin kuin sitten kävikin. Verottajalle veronmaksua varten toimitetut miljoonat istuvat edelleen lääninhallituksen, tai aluehallintoviraston tilillä. Oikeudenkäynti varojen omistajuudesta on alkamassa Helsingin käräjäoikeudessa, 12 vuotta sen jälkeen, kun rahat verottajalle toimitettiin.
Verottaja ei ole paha. Jotkut verottajalla töissä olleet ja olevat henkilöt ovat pahoja.