Valtiovarainministeriön rikollinen toiminta

Poliisijohtajat on kärrätty käräjille vastaamaan syytteisiin virkarikoksista, joiden ideana on, että poliisipäälliköt eivät valvoneet, että Jari Aarnio toimisi vasikkarekisterin kanssa laillisesti.

Siis, poliisin toimintaa määrittävät erilaiset säännökset, Aarnio ei noudattanut vasikkarekisteriin liittyviä sääntöjä ja hänen esimihensä eivät valvoneet Aarnion toimintaa, mistä seuraa, että virkarikostunnusmerkistöt täyttyivät. 

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoi eduskunnalle, että valtiovarainministeriön kaitsema Arsenal ei ole vuoden 2003 jälkeen nostanut yhtään prosessia selvitysintressin perusteella, on vain peritty lainvoimaisesti vahvistettuja saatavia. 

Tämä on vale.

Orpon kertomasta voi päätellä, että valtiovarainministeriö oli tehnyt päätöksen tai katsoi valtioneuvoston tehneen päätöksen, jonka mukaan uusia menettelyitä ei enää vuoden 2003 jälkeen aloiteta. 

Kun nyt kuitenkin niitä on aloitettu, ja paljon, tarkoittaa tämä, että valtiovarainministeriön virkamiehet eivät ole valvoneet Arsenalin toimintaa, mistä on seurannut yksittäisille ihmsille aikamoisia vahinkoja ja tuhoa. 

Aarnion tapauksessa mitään tuhoa ei edes edellytetty, riittävää oli, että säännöksiä rikottiin ja valvontaa ei suoritettu. Valtiovarainministeriön tapauksessa sääntöjä on rikottu ja sen seurauksena ihmisiä on päätynyt vankilaan ja heille on määrätty miljoonien korvausvelvoitteita.

Käynnistämme asiakkaittemme puolesta rikosmenettelyn valtiovarainministeriön vastuussa olevia virkamiehiä kohtaan