Valtion tulee noudattaa sopimuksia

IS uutisoi 23.4.2020, että Huoltovarmuuskeskus on purkanut tekemänsä kaupan The Look Medical Care OÜ:n kanssa, ”HVK perustelee kaupan purkamista sopimusrikkomuksella, joka ”perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla”. HVK vaatii maksamiensa rahojen palauttamista.”

Valtion esittämä on asiatonta ja herjaavaa, sillä sopimuskumppanista esitetään valheellisia väitteitä, jotka ovat omiaan vahingoittamaan tätä.

Tarkkaan ottaen HVK ilmoitti 13.4.2020 seuraavaa:

”Huoltovarmuuskeskus on 2.4.2020 tilannut The Look Medical Care OÜ:lta suojatarvikkeita 5.310.000 kauppahinnasta. Huoltovarmuuskeskus on mainittuna päivänä maksanut kauppahinnasta puolet, eli yhteensä 2.655.000 euroa.

Huoltovarmuuskeskuksen tekemä kauppahinnan ennakkomaksu on jäädytetty ilmeisesti Viron viranomaisen toimesta. HVK:n käsityksen mukaan toimitus ei etene ennen ennakkomaksun maksamista toimittajalle. Kaupanteon jälkeen on käynyt myös ilmi, että yhtiönne markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla.

On ilmeistä, että tuotteiden oikea-aikainen toimitus ei tule tapahtumaan eivätkä The Look Medical Care OÜ:n myymät tuotteet täytä niille asetettujen standardien mukaisia laatuvaatimuksia. Näin ollen on käynyt ilmeiseksi, että The Look Medical Care OÜ ei tule täyttämään olennaista osaa velvollisuuksistaan ja yhtiö tulee syyllistymään olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Mainituin perustein Huoltovarmuuskeskus purkaa kaupan kokonaisuudessaan.

Vielä samana päivänä The Look Medical Care OÜ kiisti purun seuraavasti:

The Look Medical Care OÜ (TLMC) kiistää purkuilmoituksen ja katsoo osapuolten välillä olevan edelleen voimassa oleva sopimus suojamaskien toimittamisesta. 

                                      Sopimuksen sisällöstä

Huoltovarmuuskeskus on torstaina 2.4.2020 vahvistanut tilauksen ”liitteenä olevan laskun mukaan.” Laskussa tilatut tuotteet määritellään seuraavasti: KN-95 Masks, 3-PLY Masks.” Laskussa tai tilausvahvistuksessa ei sanallakaan puhuta mistään sertifikaateista eikä tämän tilauksen yhteydessä niistä ole mitään sovittu. Toimitusajan osalta Huoltovarmuuskeskus on ilmoittanut tilausvahvistuksessa, ”toimitusaika sovittava erikseen.”

Ennakkomaksu on jäädytetty TLMC:stä riippumattomista syistä. Kyse on virolaisten pankkien tavanomaisesta selvityksestä maksujen perusteisiin liittyen. Valtion suorittama maksu on ollut epäilyttävä, minkä vuoksi varat on Virossa jäädytetty. Tästä seuraavat viiveet tuotteiden toimittamiselle eivät ole TLMC:n syyksi luettavia. Kaiken lisäksi osapuolet eivät ole sopineet mistään toimitusajasta, vaan se on jätetty myöhemmän sopimisen varaan. TLMC ei ole markkinoinut tuotteitaan väärennetyillä sertifikaateilla. Tällainen väite on herjaava eikä tilaajalle ole tämän sopimuksen yhteydessä mitään sertifikaatteja esitetty.

Huoltovarmuuskeskuksella ei ole laillisia perusteita toimilleen. TLMC vaatii, että Huoltovarmuuskeskus toimii sopimuksen mukaisesti ja lojaalisti TLMC:tä kohtaan, jotta sopimuksen mukainen toimitus saadaan hoidettua tehokkaasti ja tilatut tuotteet saadaan mahdollisimman nopeasti Suomeen. 

TLMC on tänään laittanut tilatut tuotteet tuotantoon Kiinassa. TLMC on tilannut sovitulta toimittajalta paraslaatuiset tuotteet, mitä markkinoilla on, tinkien omasta katteestaan. TLMC olisi voinut sopimuksen mukaan toimittaa myös oleellisesti huonompilaatuisia tuotteita, mutta yhtiö haluaa toimia asiassa hyvin lojaalisti sopimuskumppaniaan kohtaan. Yhtiö toivoo, että valtio ei omilla toimillaan pyri estämään tai hidastamaan tuotteiden saamista Suomeen.”

Asiassa on riidatonta, että osapuolet ovat tehneet sopimuksen suojamaskien toimittamisesta. Samoin on riidatonta, että valtion maksamat varat on jäädytetty syistä, jotka eivät mitenkään liity The Look Medical Care OÜ:n, vaan valtion tekemään maksuun. Tarkkaan ottaen virolaisen pankin epäily kohdistuu Suomen valtion maksuun, ovatko valtion rahat rehellisiä, puhtaita varoja vai ei. Nyt valtio kääntää tämän sopimuskumppaninsa viaksi täysin vailla perustetta. Samoin on riidatonta, että valtiolle ei ole esitelty mitään väärennettyjä sertifikaatteja kaupan saamiseksi. Valtio ei ole kaupan yhteydessä edellyttänyt mitään sertifikaatteja tavaroista. Huvittavinta on, että purkuilmoituksessa ei sanota, että valtiolle ostajana olisi esitetty vääriä sertifikaatteja, vaan, että Hesari olisi tällaisista uutisoinut johonkin muuhun liittyen., mutta että tällä olisi jotakin merkitystä tässä kaupassa. Irvokkainta on, että valtio väittää tuotteiden olevan ostajalle kelpaamattomia, vaikka yhtään tuotetta ei ole toimitettu. Kaikesta ilmenee, että HVK:lle on annettu ohje riitauttaa ja riidellä riippumatta siitä, miten asiat ovat, riippumatta siitä, mitä on sovittu. Näin tapahtuu, kun valtio joutuu toimintansa vuoksi noloon tilanteeseen ja syy tästä halutaan vierittää jonnekin muualle. Valtion tulisi toimia rehellisesti ja kunnioittaa tekemiään sopimuksia eikä käyttää pakkokeinojenomaisia toimia sopimuskumppaninsa vahingoittamiseksi. Valtion toiminta on asiatonta. Pacta sunt servanda pätee myös valtioon.