Valtio hävisi, voittiko oikeus

Ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi valtion Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan loukkaamisesta. Tuomio on poikkeuksellinen, koska ns. kärsimyskorvaukset jätettiin myöhemmän ratkaisun varaan. Oikeudenkäyntimenettely on edelleen kesken, joten asiaa ei voida tältä osin vielä ratkaista.
Ihmisoikeussopimuksen 46 artikla edellyttää, että valtio noudattaa EIT:n antamia tuomioita. EIT:n praksiksen mukaan tämä tarkoittaa, että oikeudenloukkaus on välittömästi lopetettava ja loukattua on hyvitettävä.
Suomessa velvoitetta käsitellä asia kohtuullisessa ajassa on aikaisemmin tarkoittanut, että käsittelyä voidaan jatkaa kuinka kauan tahansa, kunhan lopussa hieman hyvitetään. Nyt EIT totesi, että näin ei voida tehdä.
Asia on helpompi ymmärtää kidutusesimerkillä.
Jos valtio on tähän mennessä nyhtänyt 9 kynttä, se ei voi jatkaa kynsien nyhtämistä ja todeta, että hyvitetään sitten kun saadaan isovarpaasta kynsi ensin irti. Annetaan pojalle laastari ja leffalippu.
EIT sekä maalaisjärki ovat tässä asiassa samalla linjalla. Kun oikeutta on loukattu, loukkaus on heti lopetettava. Mikäli näin ei tehdä, syyllistyy valtio uuteen loukkaukseen. Tällä kertaa EIS 46 menee kumoon.
Suomalaisista bingohalleista saa yhtä todennäköisesti oikean rivin kuin monista tuomioistuimista. Tähän pitäisi tulla muutos.
Valtio pitää saada kuriin myös kotimaisissa tuomioistuimissa, ettei aina tarvitse hakea oikeutta EIT:stä.
Luhtanen, nyt on aika lähteä.
There is no God – no Law, but there is Justice in ECHR