Valtakunnansyyttäjä v Trump

Pyysin valtakunnansyyttäjää lukaisemaan edellisen blogini ja ottamaan kantaa, tulisiko Hesarin toiminnan johdosta heidän ryhtyä toimenpiteisiin. Hän vastasi:

”Tiedustelunne johdosta ilmoitan, että rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentin (879/2013) kunnianloukkausrikoksen syyteoikeutta koskevaan sääntelyyn aikanaan johtaneen hallituksen esityksen (HE 184/1999) perustelujen mukaan mahdollisuutta syyttää ilman asianomistajan syytepyyntöä voitaisiin tarvita, jos jokin tiedotusväline toistuvasti syyllistyisi törkeisiin kunnianloukkausrikoksiin. Tärkeän yleisen edun arvioinnissa on otettava huomioon myös yksityiset edut. Syytemahdollisuutta ilman asianomistajan syytepyyntöä ei voida pitää tarpeettomana. Sillä saattaa olla ennalta ehkäisevää merkitystä. Lainsäädännössä on edelleen varauduttava siihen, että sensaationhakuisen viestinnän vuoksi tarvetta tällaisen syytteen nostamiseen saattaa ilmetä.  Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että kysymys voisi olla tilanteista, joissa sensaationhakuinen lehti toistuvasti ostaisi itsensä vapaaksi tällaisista asianomistajan rangaistusvaatimuksista.

Blogikirjoituksessanne tarkoitetun tapauksen johdosta valtakunnansyyttäjällä ei ole perusteita antaa syytemääräystä.”

Raija Toiviainen

valtakunnansyyttäjä/ riksåklagare

Valtakunnansyyttäjänvirasto/Riksåklagarämbetet

Eli valtakunnansyyttäjä päätti olla syyttämättä Hesaria. Hän ei katsonut, ettei Hesarin toiminta sinänsä olisi ollut tunnusmerkistön täyttävää, kyse oli vain siitä, ettei ollut olemassa sellaista tärkeää yleistä etua, joka olisi edellyttänyt Hesarin vastuuseen asettamisen. 

Valtakunnansyyttäjä viittasi kirjoituksessaan oikeuskirjallisuuteen, jossa tärkeä yleinen etu voisi olla esim., kun ”sensaationhakuinen lehti toistuvasti ostaisi itsensä vapaaksi tällaisista asianomistajan rangaistusvaatimuksista.” Tällä viitataan ilmeisesti Seiskaan ja tilanteisiin, jossa lehti maksaisi loukatut hiljaisiksi.

Tämä voi tietysti olla yksi ilmenemä tärkeästä yleisestä edusta, toinen voisi olla, että valtakunnan päälehti vittuilee USA:n istuvalle presidentille ilman että artikkelilla on mitään liityntää Trumpin toimintaan politiikassa. 

Valtakunnansyyttäjä olisi voinut halutessaan käynnistää prosessin Hesaria vastaan, vaikka kenellekään oikeuskirjailijalle ei ole tullut mieleen, että Hesari rinnastaisi Trumpin sikaan ilman yhteyttä mihinkään. 

Normaalijärjellä ajatellen tärkeä yleinen etu voisi liittyä esimerkiksi vieraan valtion päämiehen kunnian suojaan. Trumpin toimintaa voi ja pitää arvotsella milloin kyse on hänen tekemisistään politiikassa. Kun mennään suoraan henkilöön kohdistuvaan solvaamiseen, kyse ei ole sananvapauden käyttämisestä, vaan rikollisesta toiminnasta, josta tulisi seurata sanktio. 

Normaalijärkeen ei mahdu, että vieraan valtion päämiehen solvaaminen ei ylitä tärkeää yleistä etua, mutta Jouni Palosaaren hissiseikkailu ylittää.