Valtakunnansyyttäjä

Uusi valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on kalamiehiä, joka vetää airolla kirkkovenettä. Vaikuttaa varsin normaalilta suomalaiselta mieheltä. Hän ei ainakaan julkisuudessa ryhdy reuhaamaan uudessa virassaan ja virallaan, lyömään rumpua populismilla – kovempia rangaistuksia.
Hän nostaa esille varsin hyvän pointin omasta virastaan, hän valtakunnansyyttäjänä ei ryhdy vaatimaan sitä sun tätä, koska ei ole olemassa valtakunnnapuolustajaa, joka olisi hänen vastapainonsa! Varsin hyvä huomio syyttäjältä, joka on tehnyt syyttäjän hommia 30 vuotta.
Pitäisikö valtakunnansyyttäjän vastapainona olla valtakunnanpuolstaja? Pitäisikö valtion rikosvaateille olla jokin kansan oma viskaali, joka toimisi valtion vaateitten vastapainona, jotta oikeus toteutuisi rikosmenettelyissä?
Mielestäni ei.
Valtakunnansyyttäjän tehtävänä on johtaa syyttäjälaitosta, joka toteuttaa rikosvastuuta. Jos rikosvastuuta ei toteuteta tehokkaasti valtion toimesta, sitä ryhdytään toteuttamaan muuten, epäjärjestyneesti haloilla ja puntareilla. Syyttäjälaitoksen vastapainona ei voi olla valtakunnanpuolustajaa, vaan vastapainona pitäisi olla Suomen laki ja puolueettomat tuomioistuimet, joissa pätevien asiamiesten avustamana vastaaja saa oikeutta.
Monilla ihmisillä on hyvin väärä käsitys esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen roolista tällaisena puolustajana. Eduskunnan oikeusasiamiehen viran voisi varsin hyvin lopettaa, koska kyseinen viranomainen on täydellisen merkityksetön toimija oikeuden kentällä. Sieltä on turha kenenkään apua hakea.
Suomalainen tuomioistuinjärjestelmä on ollut vanhastaan varsin lähellä valtion tahtoa, toteuttamassa syyttäjien vaatimuksia. Aika on muuttumassa, kun uusi tuomaripolvi siirtää vanhoja tapoja historiaan. Hyvä näin.
Homma etenee, taivas valkenee, kesä tulee!