Uskoako

Euroopassa Belgia ja Ranska suunnittelevat kieltävänsä burghan käytön, siis tämän säiliön, minne nainen piilotetaan turvaan miesten katseilta. Burgha alentaa naista ja ylentää miestä. Se on liikkuva vankila ja häpeäpaalu. Onko tällaiselle kiellolle tarvetta ja onko sillä mitään mieltä?
Eurooppalainen oikeusvaltio perustuu demokratialle, oikeusvaltioperiaatteelle ja vapaudelle, joiden taustalla on ajatus moniarvoisuudesta. Euroopassa on tavattu ymmärtää ja sietää erilaisuutta, mikä on eurooppalaisuuden voima verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa jumalaa rakastamaton ja maataan kunnioittamaton on pahimmillaan demokraatti.
Syökö burgha-kielto eurooppalaisuuden ydintä, vapautta olla erilainen? Tätä pitää arvioida punnitsemalla vastakkain niitä periaatteita, joita burghan käyttöön liittyy, toisaalta oikeus vapaasti kulkea omaa uskontoaan ja arvomaailmaansa edustavissa räteissä ja toisaalta vapaus olla ihan niin kuin itse haluaa. Kyse on syistä, jonka vuoksi nainen burghaansa naamioituu. Tekeekö hän sen vapaasta omasta halustaan olla jemmassa, vai miehensä pakottamana, miehensä vallanalaisena.
Jos minä haluan laittaa päälleni burghan, en usko, että paikallinen konstaapeli puuttuu asiaan. Voi jopa soittaa kaverinsa katsomaan. Voin siis halutessani pukeutua burghaan, koska kukaan ei pakota minua sitä tekemään. Jos musliminainen laittaa päälleen burghan sen vuoksi, että muuten ukko irrottaa pään tai uhkaa sillä, on burghaan pukeutuminen perusteltua, mutta ei hyväksyttävää. Kyse ei siis ole burghasta, vaan naisen oikeudesta itseensä, oikeudesta määrätä henkilökohtaisista asioistaan, oikeudestaan olla tulematta pakotetuksi toimimaan jonkun äijän vaatimalla tavalla.
Burgha on liikennevalo, joka kertoo naisen alistetusta asemasta. Burgha ei ole paha, mies naisen takana pitää laittaa järjestykseen, taata naiselle hänelle Euroopassa kuuluvat oikeudet. Burgha-kielto on itsessään järjetön. Samalla voitaisiin kieltää juutalaisten kipat, koska niitä eivät naiset juutalaisessa seurakunnassa saa käyttää.
Amerikkalainen asianajotoimisto aikoo haastaa paavin oikeuteen, koska tämä on suojellut pappeja, jotka ovat käyttäneet hyväkseen lapsia. Hyvä niin. Tämä homma kuuluisi valtiolle, jonka tehtävänä on turvata ihmisten oikeudet tällaista rikosta vastaan. Järjestelmä toimii, kun paavin toiminta voidaan asettaa kyseenalaiseksi.