Uhkasakko hidastelusta

Teo määräsi Husille uhkasakon, koska ihmiset eivät saa hoitoa säädetyssä ajassa. Suomessa jokaiselle on annettu subjektiivinen oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa määräajassa. Jos kunnallinen sairaala ei oikeutta toteuta, voi Teo uhata ja viime kädessä määrätä oikeuden laiminlyöjälle tuntuvan sanktion.
Meillä on perustuslaissa ja Suomea sitovassa ihmisoikeussopimuksessa määräys oikeudesta saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa, ilman aiheetonta viivytystä. Tämä liittyy kaikkeen viranomaismenettelyyn, esim. oikeudenkäynteihin.
Tämän oikeuden loukkamisesta ei kuitenkaan ole olemassa mitään sanktiota. Valtiota ei ole mahdollista pakottaa toimimaan perustuslain määräämällä tavalla. Oikeus päästä sairaalaan hoidattamaan sairauksiaan on tärkeää yleensä. Oikeus saada asiansa ratkaistua kohtuullisessa ajassa on tärkeää aina.
Tällä hetkellä vireillä on lukuisia rikosoikeudenkäyntejä, yleensä talousrikoksiin liittyen, joiden kesto ylitää kaikki kohtuulliset aikarahat. Eräässä tapauksessa jutun esitutkinta on tähän mennessä kestänyt kuusi vuotta, eikä juttu ole vielä edes syyteharkinnassa. Ennen kuin asia päättyy, se täyttää varmuudella 10 ja saa palkinnon EIT:stä. Valtio tuomitaan maksamaan vastaajalle muutama tonni ja siinä se. Tällaiset sanktiot eivät takaa ihmisten oikeuksien toteutumista.
Oikeuksien toteuttamisen mekanismit pitäisi laittaa tasapainoon. Valtion tulee toteuttaa laissa taatut oikeudet sellaisina kuin ne on lakiin kirjattu. Oikeuksien polkemisesta ei saa selvitä muutaman tonnin rapsuilla. Toisella puolella laskut ovat suuria, yleensä terveyden ja toimintakyvyn menetys. Lopullinen inhimillinen tuho.