Typeryysympyrä

Jos joku on väärin, voidaanko ihminen pakottaa rangaistuksen uhalla toimimaan vääräksi todetulla tavalla – siis mitä – voisiko esim. poliisi sakolla uhkaamalla pakottaa koululaisen kävelemään päin punaista valoa?
Kyllä, mikäli suomalaiseen oikeusjärjestykseen sovelletaan analogisesti turkulaista oikeuskäsitystä.
Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että turussa vireillä oleva oikeudenkäynti on kestänyt liian kauan. Vastaajan oiketta saada asiansa käsiteltyä kohtuullisessa ajassa on loukattu. No, turkulainen ei välitä tai ehkä tarkemmin ottaen, turkulainen ei ymmärrä, jos ymmärtäisi, hän ei enää olisi turkulainen.
Asiaa ei ole siis käsitelty lain määrämässä ajassa, vaan tämä sallittu käsittelyaika on ylitetty. No mitä tekee turkulainen tuomari.
Hän asettaa vastaajalle sakon uhan, mikäli tämä ei saavu oikeuteen jatkamaan oikeudenkäyntiä, jonka jatkaminen on todettu laittomaksi.
Mitä vastaaja voi tehdä?
Mikäli hän pitää kiinni oikeudestaan, ei mene oikeuteen, koska menettely on muuttunut laittomaksi ajan kulumisen myötä, saa hän sakot. Tämän jälkeen tuomari käskee poliisin hakemaan niskoittelevan vastaajan oikeuteen jatkamaan laitonta menettelyä, mikäli niskoittelu jatkuu.
Rikosasian vastaaja on syytön, kunnes hänet on lainvoimaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin säännöt täyttävässä menettelyssä tuomittu syylliseksi.
Turkulainen tuomari pakottaa syyttömän ihmisen rangaistuksen uhalla osallistumaan laittomaan menettelyyn, jonka lopputuloksena vastaaja ei voi tulla tuomituksi laillisesti syylliseksi, koska oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sääntöjä ei ole noudatettu.
No jättääkö turkulainen tuomari sitten tuomitsematta. No ei tietenkään. Hän on muuttunut jutun osapuoleksi ryhtyessään rikkomaan lakia. Hän voi pelastaa oman nahkansa enää tuomitsemalla vastaajan rikoksesta ja hyvittämällä vastaaja antamalla hieman alennusta.
Turkulaisten ihmisoikeusrikollisuuden seurauksena vastaaja tuomitaan, jotta tuomarin rikos on mahdollista peittää.
Onko tämä asiallista meininkiä?
There is no God – no Law, but we have our own aboriginals in turku who do not know how to read English