Tutkintapyyntö

Poistuin juuri lakimiesyhdistyksen kuukausikokouksesta Tieteiden talosta Kruunuhaasta. Olin kuuntelemassa dosentti Ervon, Helsingin hovioikeuden presidentti Melanderin ja erään kho määräaikaisen jäsenen esitystä kohtuullisesta käsittelyajasta.
Esitykset poislukien kho:n edustajaa, olivat tylsiä, mitäänsanomattomia. Turun dosentti esitti ihmisoikeussopimuksesta tulkinnan, joka sopii agentti Kososen maailmaan, mutta ei juuri minnekään muualle, esim. johonkin rationaaliseen avaruuteen. Se siitä. Pointti on nyt muualla.
Dosentti Ervo kertoi käyvänsä kouluttamassa tuomareita Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan sisällöstä. Siis siitä, mitä tarkoittaa oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
Tällaisessa tilaisuudessa, tilaisuuksissa yksi tuomari/useammat tuomarit – detaljit tulee selvittää Ervolta, koska järkytykseltäni en enää erottanut kaikkea tarkasti, olivat ilmoittaneet, että he eivät noudata ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräyksiä, koska kansallinen järjestelmä on parempi!
Tätä kertomusta oli kuulemassa mm. oikeusministeriön johtavia virkamiehiä. Itseasiassa vastaus kirposi oikeusministeriön virkamiehen esittämästä kysymyksestä. Lista läsnäolijoista on saatavissa yhdistykseltä, sillä jokainen paikallaolija kuittasi listaan nimensä.
Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla on Suomessa voimassa lakina, joka yksilöi perustuslain 21 § taatut oikeudet. Virkamies, tuomari mukaan lukien on velvollinen noudattamaan lakia. Tuomari, joka ei noudata ihmisoikeussopimusta tai kehottaa muita tuomareita olemaan sitä noudattamasta, syyllistyy virkarikokseen.
Kuka/ketkä olivat ne tuomarit, jotka ilmoittivat jättäneensä noudattamatta lakia? Minkälaisia tuomioita on jaettu tällaisten menettelyiden perusteella? Ervo voisi todistajana kertoa tästä.
Mikäli rikosoikeudenkäynneissä on jätetty oikeudenukaisen oikeudenkäynnin säännöt noudattamatta, jutut tulee käsitellä uudelleen laillisessa järjestyksessä. Ervon tulisi nyt kertoa nimiä, jotta asiassa päästään eteenpäin.
Tämän ei pitäisi jäädä tähän.
There is no God – no Law, and very corrupt judges all over the judiciary