Turun hovioikeuden ratkaisu tänään

Hovioikeuden tuomio ei vastaa käsitystäni lain sisällöstä ja oikeudenmukaisuudesta, joka on tuomioistuimen ratkaisujen välttämätön moraalinen mauste.
Ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi 9.1.2007 antamallaan tuomiolla tämän oikeudenkäynnin ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Menettely oli EIT:n arvion mukaan kestänyt kohtuuttoman kauan. Ihmisoikeussopimuksen sekä perustuslain vastaista oikeudenkäyntiä ei olisi enää tällöin saanut jatkaa. Oikeudenkäynti olisi pitänyt lopettaa lainvastaisena. Näin ei kuitenkaan tehty.
KKO on ottanut kantaa oikeudenkäyntimenettelyn pitkittymiseen eräitä virkamiehiä koskevassa asiassa. Tällöin 7 vuoden käsittelyaika johti tuomitsematta jättämiseen.
Turun hovin nyt alentama tuomio tarkoittaa osaltani, että vuonna 1994 tässä asiassa kärsimäni tutkintavankeus kuittaa tuomitun rangaistuksen. Valtio varmisti, että se ei joudu asiassa maksumieheksi.
Tämän asian käsittely on ollut poliittinen sen alkumetreiltä. Kansanedustaja Ala-Nissilä vaati eduskunnan täysistunnossa minun tuomitsemistani 1990 – luvun alussa samoin kuin muutamat muutkin edustajat. Oikeusministeri Koskinen kävi lietsomassa medialle antamissaan lausunnoissa Salossa oikeudenkäynnin väliajalla lynkkausmielialaa oltuaan asiassa todistajana. Eduskunta muutti jo kertaalleen yksimielisesti hyväksymäänsä vanhentumislakia kun julkisuudessa esitettiin tieto, että se olisi koskenut myös tätä juttua. Ulkoasiainministeriön ihmisoikeusyksikön johtaja Arto Kosonen ohjeisti Turun hovioikeutta, miten jättää huomiotta tätä oikeudenkäyntiä koskeva ihmisoikeustuomioistuimen antama langettava tuomio, jotta oikeudenkäyntiä voitiin jatkaa – syyllinen on päätetty muualla kuin tuomioistuimessa, joka vain kirjasi tapahtuneen jättäen tyystin huomiotta ihmisoikeustuomioistuimen antaman tuomion ja perustuslain määräykset.
Tässä alustavat pitkospuut tulevalle ihmisoikeusprosessille. Suomessa tuomioistuimet eivät ole riippumattomia. Suomessa vallitseva kulttuuri, joka antaa poliitikoille mahdollisuuden vaikuttaa tuomioistuinten ratkaisuihin, on tuomittu jo YK:n orgaaneissa. Kohta se tuomitaan myös EIT:ssä.
Huomenna koittaa hetki, jolloin valtio joutuu vastuuseen tällaisesta menettelystä jutussa Kari Uoti v. Suomi.
Kari Uoti
Oikeustieteen tohtori, MBA