Tuomioistuinten alennustila

Oikeusministeriön kansliapäällikkö oli tuoreeltaan huolissaan lainvalmistelun tilasta, lakeja valmistellaan ammattitaidottomasti ja lakitulva aiheuttaa sekavuutta lainsäädännön systematiikalle – lakeja valmistelevat juristit eri ministeriöissä.
Suomen valtio on tuomittu nyt jo kymmeniä kertoja ihmisoikeustuomioistuimessa ihmisoikeussopimuksessa taattujen oikeuksien loukkaamisesta. Tämä johtuu pääosin siitä, että tuomarit tuomioistuimissa eivät osaa/ymmärrä ihmisoikeussopimuksen määrittämien velvoitteiden sisältöä. On myös mahdollista, että joissakin tapauksissa tuomarit eivät yksinkertaisesti välitä niistä.
Kun tuomioistuin Suomessa antaa rikosasiassa ratkaisunsa, se ei todellakaan tarkoita, että ratkaisun sisältö olisi valtion ihmisoikeusvelvoitteiden mukainen. Tämän todistaa yksiselitteisesti EIT:n langettavat tuomiot.
Tuomareiden tehtävänä pitäisi olla sen varmistaminen, että perustuslaki toteutuu pilkulleen. Tuomareiden tulisi toimia yksityisen ihmisen takuumiehenä valtion hallintoa vastaan, jotta valtio ei toimillaan valtiovaltaa käyttäessään loukkaisi ihmisten oikeksia. Meillä asia ei ole näin. On vain yksi hallinto, jonka osaksi tuomarit kuuluvat. Kun valtio syyttäjän suulla vaatii jotakin, tuomareilla on erittäin korkea kynnys hylätä tällaisia vaatimuksia. Tuomarit ikään kuin varmistavat, että vaatimukset eivät ole aivan perusteettomia. Tämä ei ole Suomen perustuslain eikä meitä sitovien ihmisoikeussopimusten mukaista.
Käräjätuomari Sippola, joka oli käräjäoikeuden kokoonpanon puheenjohtaja kun lautamiehet kävelivät oikeiden tuomareiden yli, ei ole tyhmä mies. Hän ymmärsi oikeudenkäynnin kuluessa, että kukaan ei ole velvollinen todistamaan itseään vastaan rikosasiassa. Tämän ymmärsi myös käräjäyleisö kuunneltuaan esitelmäni aiheesta. Ihmisoikeussopimuksen määräykset ja tuore oikeuskäytäntö on täysin yksiselitteinen ja se soveltui käsiteltävään tapaukseen. Jopa median edustajat katsoivat omissa kirjoituksissaan asian selväksi, syyttäjä alkoi oikeudenkäynnin kuluessa empiä, ”vaikka Uotilla olisikin tällainen oikeus, pitää muut tuomita”
Tuomioistuin ei keksinyt muuta keinoa kuin yksinkertaisesti sulkea silmänsä ihmisoikeussopimuksen määräyksiltä ja tuomita kaikki. Tuomarit siirsivät rehellisyysvastuun ylemmille asteille, valitettavasti ehkä vielä EIT:lle.
Käräjätuomari Sippola – tuomarilla pitää olla selkärankaa puolustaa ihmisen oikeuksia.
There is no God – no Law, and unfortunatelly there are spineless Judges all over the place.