Tuomarit, ottakaa valta itselleenne

Tuomarit yhdessä syyttäjien kanssa jättivät oikeusministerille kirjeen, missä he yhdessä murehtivat oikeusvaltion tilaa. Oikeudenkäyntejä ei ole mahdollista käydä perustuslain ja ihmisoikessopimusten määräämällä tavalla kohtuullisessa ajassa, koska määrärahoja karsitaan jatkuvasti.
Tuomarihyvät, teillä on lain antama valta ja velvollisuus toimia itse. Laki velvoittaa teidät käsittelemään juttunne kohtuullisessa ajassa, mikäli tämä ei ole mahdollista, juttu tulee hylätä tai jättää tutkimatta. Laki on tältä osin aivan selvä. Viittaan tältä osin omaan lisensiaattitutkimukseen vuodelta 2000, missä tutkin juuri tätä ongelmaa.
Tuomareiden pitäisi ymmärtää olevansa hallinnosta erillinen valtasaareke, jonka pitää huolehtia siitä, että mikäli valtion hallinto ei huolehdi perustuslaillisista velvoitteistaan, tuomarit pakottavat valtion siihen.
Kun valtio vaatii rangaistusta rikosasiassa, mutta panttaa resursseja niin, että asioita ei saada käsiteltyä perustuslain vaatimalla tavalla kohtuullisessa ajassa, pitää tuomarin toteuttaa perustuslain määräystä ja lopettaa ylipitkä oikeudenkäynti.
Sen kun lyöt nuijan pöytään ja toteat, että pitkäksi meni, asiaa ei enää käsitellä. Ei syytettäkään saa nostaa vanhentuneesta asiasta, miksi vanhentunutta asiaa saisi käsitellä tuomioistuimessa?
Nyt on oikeusvaltiolla mahdollisuus puolustautua hallintobyrokraatteja vastaan – tilaisuus on historiallinen, älkää jätäkö käyttämästä sitä!
There is no God – no Law, but there is plenty of Power that can be diveded anew