Tehoja oikeuteen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalousihmiset kävivät säätämässä Helsingin hovioikeutta. Tuomioistuin pystyi työn järkeistämisellä ja suunnittelulla tehostamaan toimintaansa oleellisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa käsittelyaikojen lyhentämistä.
Onko tosiaan niin, että Suomi on munannut maineensa venytettyjen oikeudenkäyntien ihmemaana sen vuoksi, että tuomioistuimissa ei ole osattu johtaa niiden toimintaa. Päällikkötuomareiksi on valittu henkilöitä, millä perusteella? Ilmeisesti ainakaan johtajakokemus tai -osaaminen ei ole ollut keskeinen peruste päälliköitten nimittämisessä.
Tuomiopiirien kasvaessa, alioikeuksien yksikkökoot kasvavat. Suurten yksiköitten johtaminen edellyttää oikeaa johtamistaitoa, jota oikeustieteellisessä ei opita. Miten tulevaisuudessa huolehditaan, että tuomioistuimet hoitavat tehtävänsä tehokkaasti venyttämättä lakia ja lainkäyttöä loputtomiin? Tulisiko tuomioistuimiin palkata päälliköiksi johtamisen ammattilaisia, jotka huolehtivat, että laitos toimii tehokkaasti, nykyaikaisesti.
Miksi tuomioistuimen päällikkö ei voisi olla myös joku muu kuin juristi? Ei metallitehtaan johtajakaan välttämättä ole insinööri. Johtajiksi pitää palkata henkilöitä, jotka osaavat johtaa, tuomareiksi henkilöitä, jotka osaavat tuomita. Nämä eivät sulje toisiaan pois, mutta jos muut kuin juristit suljetaan päällikköhommista tuomioistuimissa, johtaa se huonompaan johtamiseen kuin jos virat olisivat auki kaikille.
Yleensä kannattaa valita paras eikä sopiva.