Talousrikosoikeuden yleiset opit

Rikosoikeuden professori Raimo Lahti Helsingin yliopistosta on lanseerannut talousrikosoikeuteen yleiset opit, jotka mahdollistavat liike-elämässä toimivien henkilöiden tuomitsemisen rikoksesta, vaikka lakikirjasta rikoksen tunnusmerkistöä ei normaali laseilla löydä.
Lahden mukaan henkilö, joka viranomaisten mielestä toimii holtittomasti liike-elämässä ja aiheuttaa toiminnallaan tappioita, voidaan tuomita rikoksesta, koska yleinen etu vaatii, että rikoslain säännökset ja sanktiot seuraavat nopeasti muuttuvaa talouselämää kitkattomasti.
Ensi alkuun ajatus tuntuu viehättävältä. Rikolliset eivät saa päästä vastuusta vain sen takia, että hidas lainsäätäjä ei ehdi mukaan viimeisimpiin talouselämän villityksiin. Lahden sinänsä lennokkaassa ajatuksessa on monia ongelmia.
Jos rikoksen tunnusmerkistöjä ei enää kirjoiteta lakikirjaan tai lakikirjassa olevia tunnusmerkistöjä on mahdollista tulkita laventavasti rikoksesta epäillyn vahingoksi, niin kuka ratkaisee, mikä on rikollista ja mikä ei? Miten liike-elämässä toimiva henkilö voi sopeuttaa oman toimintansa lakien mukaiseksi, jos lakeja on mahdollista vahinkotilanteessa tulkita laventavasti epäillyn, liike-elämän kaaharin vahingoksi.
Länsimaisen demokratian perusteisiin kuuluu oikeusvaltioperiaate, johon sisältyy laillisuus. Laeilla säädetään yksityisen ihmisen oikeudet ja velvollisuudet. Rikoslaissa laeille asetetaan vielä erityiset edellytykset: lakien on oltava tarkkarajaisia ja ennakoitavia, jotta ketään ei voida tuomita rikoksesta vahingossa ja/tai mielivaltaisesti. Jokaisen pitää voida kyetä arvioimaan ennakolta lakikirjaa lukemalla oman toimintansa lainmukaisuus/vastaisuus.
Tässä meillä on menty Raimo Lahden opastuksella talousrikosjutuissa ja vähän muissakin metsään. Suomessa viranomaisten päätöksellä on mahdollista päätyä rikolliseksi talouselämässä, luki lakikirjassa mitä tahansa. Jostakin syystä talouselämän etujärjestöt eivät ole kiinnittäneet asiaan huomiota, vaikka jotkut alan nokkamiehetkin ovat päässeet maistamaan tätä soppaa.
Ei ole häpeä puolustaa oikeuttaan saada laillinen kohtelu. On lammasmaista jäädä tuleen makaamaan ja hyväksyä mielivalta.
Olen käsitellyt Raimo Lahden näkemyksiä ja niiden seurauksia pankkioikeudenkäynneissä uudessa kirjassani Kirottu salaisuus.