Taas tuli tuomio EIT:stä

Suomi on rikoksenuusija, joka ei välitä saamistaan tuomioista. Tänään hesarissa oikeusministeriön virkamies ei ollut huolissaan Suomen EIT:stä saamista tuomioista. Tämä kertookin kaiken, suomalainen virkamies vähät välittää ihmisoikeussopimusten määräyksistä. Tuomiot kertovat rikkeistä, jostakin huomautuksen tyyppisestä – väärä tulkinta hyvä virkailija.
Valtiolla on velvollisuuksia, joita virkamiesten tulee noudattaa. Kun velvoitteita loukataan, pitäisi jotakin tapahtua. Tehokkainta olisi kohdistaa oikeuksia rikkoviin virkamiehiin sanktioita, sakkoja, vankeutta, eläkettä vähemmälle, raippoja, sähköiskuja munille/munasarjoihin, mitä tahansa virkistävää, jolla saadaan valtio pois rikoksen poluilta.
Suomalaisen näkökulmasta on häpeällistä, että meidän oikeusjärjestys ja sitä huoltava valtiokoneisto toimii niin kuin toimii – on siis toimimatta. Tänään annetussa tuomiossa EIT totesi, että meillä ei ole edes olemassa ihmisoikeussopimuksen edellyttämää tehokasta oikeussuojakeinoa kohtuuttoman pitkiksi venyneitä oikeudenkäyntejä kohtaan. Tämä ei ollut mikään uutinen – Salossa asiaa on tuomioistuimelle ja muille viranomaisille opetettu jo kohta kuusi vuotta – ja mitään ei tapahdu.
Valtio sen kuin yltyy, millähän keinoilla valtiosta saataisiin rehellinen, lainkuuliainen palvelija kansalaisilleen, niin kuin sen pitäisi olla?