Syyttömyysolettama

Ihmisoikeustuomioistuin on tänään tehnyt merkittävän ennakkoratkaisun syyttömyysolettaman sisällöstä. Tapauksessa Garycki v. Puola ihmisoikeustuomioistuin totesi seuraavaa:
”The presumption of innocence will be violated if a judicial decision or a statement by a public official concerning a person charged with a criminal offence reflects an opinion that he is guilty before he has been proved guilty according to law. It suffices, even in the absence of any formal finding, that there is some reasoning suggesting that the court or the official regards the accused as guilty.”
Syyttömyysolettaman loukkaamiseen riittää, että esim tuomioistuimen käsittelyratkaisun perusteluista voi päätellä, että se on ottanut kantaa vastaajan syyllisyyteen ennen pääasiaratkaisun tekemistä.
Jokainen on syytön, kunnes hänet on todettu lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi menettelyssä, joka täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin säännöt.
Suomalainen rikosprosessi loukkaa säännöllisesti syyttömyysolettamaa, mutta suhteellisen harvoin tuomioistuimet joutuvat kiinni tästä ihmisoikeusrikoksesta, koska se edellyttää loukkaavan syyllisyysasenteen uloskirjaamista tuomioon.
Syyttömyysolettaman loukkauksia todetaan harvoin, ei siksi, ettei niitä olisi, vaan siksi, että niistä on vaikea saada näyttöä. Sen sijaan, että poliisit saavat ripustaa mikrofonejaan jokaisen kuusen oksaan, kannattaisi niitä säästää muutama käräjäsaliin sen selvittämiseksi, kuinka mätä rikosprosessijärjestelmä todellisuudessa on.
There is no God – no Law, no Fair Trial