Syyllistyikö Berner rikokseen?

Rikoslaissa säädetään rangaistavaksi toiminta, jossa henkilö ei huolehdi vastuullaan olevista taloudellisista asioista vaan aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioista hän on vastuussa.
Luottamusaseman väärinkäyttö
Jos se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa
1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai
2) jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta
ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, hänet on tuomittava luottamusaseman väärinkäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Nyt oletan, että valtiontalouden tarkastusviraston tekemä arvio on perusteltu eli Finavian hallituksen olisi tullut saattaa edeltäjänsä vastuuseen korkospekulaatioista. Tapahtumankuvaus olisi silloin seuraava:
Finavian hallitus ei ole huolehtinut velvollisuudestaan valvoa yhtiössä tapahtuvaa spekulatiivista sijoitustoimintaa, minkä seurauksena yhtiölle on aiheutunut kymmenien miljoonien vahinko – tämä on ainakin huolellisuusvelvoitteen laiminlyönti ja henkilökohtainen vahingonkorvausjuttu hallituksen jäsenille.
Finavian uusi hallitus ei ole ryhtynyt toteuttamaan vanhan hallituksen vastuuta, vaan luopuu perustellusta vaateestaan vanhaa hallitusta vastaan ja aiheuttaa yhtiölle vahinkoa. – tässä kohtaa voi rikosoikeudellinen vastuu realisoitua, onko hallitus huolehtinut tehtävästään asianmukaisesti vai jättänyt tehtävänsä suorittamatta.
Ja sitten sokerina pohjalla. Nyt julkitulleitten sähköpostien perusteella on ilmeistä, että ministeri Berner on käyttänyt ohjausvaltaansa ja de facto käskenyt Finavian uutta hallitusta luopumaan perustellusta vahingonkorvausvaateesta. Bernerin voidaan näin katsoa käyttäneen hänellä olevaa valtaa vastoin Suomen valtion intressiä, jonka asioita hän tehtävässään hoitaa. Hän ei ole omistaja, vaan omistajan edustaja. Hän on hoitanut tehtäväänsä huonosti aiheuttaen päämiehelleen taloudellista vahinkoa. Ongelmana tässä solmussa on se, että jos nyt päätetään käynnistää nämä vahingonkorvausjutut ja vanha hallitus tuomitaan korvausvastuuseen, ministerin pahanteosta saadaan täysi näyttö. Hän on näin ollen esteellinen toimimaan asiassa.