Suomi muuttuu

Vuonna 2009 korkein oikeus aloitti oikeuden reformaation täysistuntoratkaisullaan 2009:80, jossa korkeimman oikeuden täysistunto kumosi puolta vuotta aikaisemman korkeimman oikeuden oman päätöksen itsekriminointisuojaan liittyen. keväällä 2009 korkein oikeus oli vielä jumittunut valtiomyönteiseen laintulkintaan, in dubio pro Patria, jonka mukaan epäselvässä tilanteessa tuomitaan sen mukaan kun syyttäjä vaatii. Puolta vuotta myöhemmin tuomioistuin kirjoitti kansainvälisentason ratkaisun, jolla Suomi siirtyi eurooppalaisempaan oikeuskulttuuriin.
Korkein oikeus jatkoi näitä uuden oikeuskulttuurinmukaisia ratkaisujaan seuraavana vuonnane bis in idem tulkinnoilla, joilla estettiin henkilöä joutumasta tuomituksi kahteen kertaan samasta teosta. Molemmissa näissä ratkaisuissa oikeutta katsottiin isolla silmällä, laaja-alaisesti siten, että oikeuden muodollisuudet eivät estäneet oikeudenmukaisuuden toteutumista.
Tämä on eurooppalaisen oikeuskulttuurin mukaista, toimitaan oikeuden tausta-arvojen mukaisesti sen sijaan, että oikeutta käytetään valtion vallankäytönvälineenä. Korkein oikeus kykeni myös oikeusjärjestyksen sisäiseen kritiikkiin Jippii-ratkaisullaan, jolla Helsingin hovioikeuden Jippii-tuomio poistettiin tuomarin esteellisyyden vuoksi, vaikka syyttäjälaitos ankarasti tätä vastusti. Oikeus alkoi olla enemmän kuin syyttäjän vaade, se oli itsenäinen lakiin perustuva instituutio, niin kuin sen pitäisikin olla.
Soini reformoi poliittista järjestelmää osoittamalla, että asiat voivat muuttua myös politiikassa. Vanhat puolueet olivat tuudittautuneet heille vakioituihin pienin muutoksin toteutuviin kannatuslukuihin. vaalitenteissä hallituspuolueet opettivat Soinille vastuullisuutta, jos et tee näin, sinulla ei ole asiaa hallitukseen. Valta vanhassa järjestelmässä oli poliitikoilla, ei kansalla. Soini käänsi tämän järjestyksen oikeinpäin.
Tämä politiikan ja oikeuden reformaatio on tervettä järjestelmän kannalta. Muutos on välttämätön ja sen taustalle tarvitaan yksi tai usempia ihmisiä, jotka ovat niin hölmöjä, että uskovat muutoksen mahdollisuuteen. Vain tällaisten pelle pelottomien avulla asiat etenevät, tapahtuu kehitystä, joka on kaikkien hyväksi. Saa nähdä opettaako Soini eurooppalaiset hoitamaan talouttaan ja saneeraamaan taseitaan niin, että maksajina eivät ole yksin veronmaksajat.