Somalit takaisin Somaliaan?

Somaliassa on pantu tanteretta tasaiseksi niin kauan kuin muistan. Tasoittajina ovat olleet alueen omat rosvopäälliköt, joiden välisten selkkausten seurauksena koko maa on täydellisessä epäjärjestyksessä. Valtiossa ei ole valtiovaltaa, joka hoitaisi valtion perustehtävää, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamista.
Tämän vuoksi maasta on aikojen kuluessa paennut läjäpäin pitkiä mustia miehiä ympäri maailmaa, erityisesti Eurooppaan, missä asiat ovat hyvällä tolalla.
Nyt näiden pakolaisten lapset ovat alkaneet heilua kuin rosvopäälliköt. Suomessa lehtien uutisointi on siten häveliästä, että ryöstäjien tai raiskaajien etnistä alkuperää ei tuoda julki, vaikka yksityisyydensuoja monen muun kohdalla on aika heiveröinen.
Poliisi haluaa karkottaa ryöstelevät somalinuorukaiset. Helsingin hallinto-oikeus ei katso asialle olevan esteitä, kunhan karkotuksia ei tehdä suoraan sotivien rosvojen rintamien väliin.
Monessa länsimaassa maassaoleva ulkomaalainen saa kenkää, mikäli syyllistyy rikoksiin. Nyt karkotettavat somalit ovat tummia suomalaisia, jotka eivät ole sopeutuneet maan tavoille.
Kuinka monta somalinuorukaista olet nähnyt jossakin työssä verrattuna esim. Kaukoidästä tulleisiin pakolaisiin/maahanmuuttajiin? Kuinka monella työssä käyvällä maahanmuuttajalla on vaatteet ja puhelimet yhtä trendikkäitä kuin somalinuorilla?
Vaikuttaa siltä, että toisenpolven somali on oppinut ruotsalaiseksi, elämään yhteiskunnan tarjoamilla namuilla vältellen työntekoa. Onko tämä aiheuttanut rosvopäällikkösyndrooman – oikeuden tehdä mitä lystää kuten idolit kotimaassa, jossa rosvopäälliköt edelleen jatkavat riehumistaan.
Ihmisoikeusnäkökulmasta somalien karkottaminen Somaliaan voi olla kyseenalaista. Ihmisoikeusnäkökulma on ideaali, jolla ei ole mitään tekemistä juuri minkään kanssa.
Maassa maan tavalla tai maasta pois.