Selvitysintressistä

Petteri Orpo siis väittää, että selvitysintressin perusteella valtio ei vuoden 2003 jälkeen ole tehnyt mitään toimia Arsenalin asiakkaiden suhteen. 

Tämä on vale

Selvitysintressin, eli 1990-luvun pankkikriisin epäselvyyksien selvittämisen nimissä, valtio antoi eräille asianajotoimistoille käytännössä avoimen valtakirjan ryhtyä kaikkiin mahdollisiin oikeudellisiin toimiin, mitä mieleen juolahti Arsenalin asiakkaita kohtaan.

Tällainen toimeksianto on juristien märkä uni, valtio maksaa mikäli keksit käynnistää rikosmenettelyitä tai oikeudenkäyntejä ihmisiä kohtaan, joitten kyky puolustautua on rajallinen tai olematon. 

Tähän liittyi aikanaan voimakas yhteiskunnassa vallinnut lynkkausasenne Arsenalin asiakkaiksi joutuneita kohtaan, mikä helpotti ja pyhitti näitten valtion inkvisiittoreitten työtä. Poliisi oli valmis käynnistämään mitä järjettömämpiä menettelyitä ihmisten saamiseksi tuomituksi. Lista on aika loputon.

Kun valtio päätti asettaa Arsenalin selvitystilaan, oli tietysti luonnollista, että tällainen lahtaaminen lopetetaan, koska vuonna 2003 pankkikriisi oli jo jäänyt historiaan eikä ainakaan mitään uutta selvitettävää voinut olla olemassa. Tätä taustaa vasten Petteri Orpon esittämä selvitysmenettelyiden lopettamisesta on luontevaa.

Mutta kun ei lopetettu, ja Orpo tiesi tämän

Edellisessä kirjoituksessa kuvasin yhden perheen kohtaloita tässä menossa. Heitä on 1990-luvun alusta asti piinattu loputtomilla oikeudenkäynneillä, jotka ovat jatkuneet tähän päivään. 

Heidät on tuomittu vahingonkorvausvastuisiin, joita kukaan ei kykene koskaan maksamaan, ja siitä huolimatta uusia juttuja nostetaan. 

Kun virallinen syyttäjä ei nostanut juttua enää perhettä kohtaan, ryhtyi Arsenal itse syyttäjäksi, minkä laki mahdollistaa. Eli kun syyttäjä ei katsonut olevan perusteita nostaa rikosmenettelyitä enää 2010-luvulla perhettä kohtaan, Arsenal kuitenkin päätti jatkaa. 

Mitään valtion taloudellista perustetta tälle ei ole, on ainoastaan tahto tuhota nämä ihmiset, jotka jotenkin yrittävät selvitä. 

Toinen heistä on päämieheni valtiota vastaan ajettavassa jutussa, jossa vaaditaan tämän hulluuden lopettamista. Lääkärinlausunnon mukaan Arsenal on toiminnallaan tuhonnut päämieheni terveyden jatkamalla tätä loputonta kiusaamista. 

Kaikenlaiset perseilleläpsijät saavat ymmärrystä, kun alkaa ahdistamaan. Sen sijaan valtion tuhoamisvimman kohteeksi joutuneet tavalliset ihmiset saavat sietää hakkaamista ilman sympatiaa. 

Outo maailma