Sasi lukee lakia

Kimmo Sasi saa syytteen kuolemantuottamuksesta ajettuaan vanhan miehen hengiltä mistään mitään tietämättä. Sasin auto oli naapurin kaistalla, joten kuollutta ei voi tapahtuneesta syyttää. Hänen kohtalokseen tuli Sasi, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja suuri suomalainen laintulkitsija.
Perustuslakivaliokunta päättää mitä perustuslaissa lukee. Lain lukeminen ei ole samanlaista kuin Aku Ankan tavaaminen. Aku Ankassa jutut ovat suhteellisen yksiselitteisiä, siis asiat ovat niin kuin lehteen on kirjoitettu. Lakiasiat ovat hieman toisin.
Tuorein laintulkinta perustuslaista saatiin heti tuoreeltaan syyteasian tultua julkiseksi. Sasi ilmoitti, että syytteellä ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Normaali ihmisiin syyteasiat tuppaavat vaikuttamaan. Sasin tulkinnan mukaan syytteellä ei ole vaikutusta hänen kansanedustajan tehtävän hoitamiseen, koska syyte ei koske hänen tekemisiään kansanedustajana.
Sasi ei siis ajanut ketään hengiltä eduskunnassa vaan Tampereella.
Perustuslaissa säädetään, että jos kansanedustajaksi valittu tuomitaan vankeuteen, voidaan hänet eduskunnan päätöksellä erottaa edustajantoimesta. Näin kävi Juhantalolle, joka koplasi itsensä ulos eduskunnasta.
Juhantalon jutussa oli kyse rahasta, Sasin tapauksessa hengestä, eläkeläisen hengestä, jonka hinnaksi tulee aika vähän. Jos Kimmo olisi ajanut konstaapelin yli, olisi häkki heilahtanut eri tavalla. Rahan takia sai kenkää, henki on ilmeisesti jotakin vähemmän.
Jos Sasin erottaminen eduskunnasta joskus nousee asialistalle, pyydetään ennen asian ratkaisemista perustuslakivaliokunnalta lausunto. Sasilta siis kysytään, miten olisi, lähtisitkö – no Sasi on kantansa jo ilmaissut.
Sasi muiden syytettyjen kanssa nauttii syyttömyysolettaman suojaa. Hän on syytön kunnes hänet on lainvoimaisella tuomiolla rehellisessä oikeudenkäynnissä syylliseksi todettu. Rehellisiä rikosoikeudenkäyntejä on Suomessa aika harvassa, joten Sasi jäänee syyttömäksi, kävi oikeudenkäynnissä miten tahansa.