Restitutio in integrum

Ihmisoikeussopimusjärjestelmä edellyttää, että kun valtio syyllistyy ihmisen oikeuksien loukkaamiseen, loukkaus on hyvitettävä saattamalla loukattu samaan tilanteeseen kuin ennen loukkauksen tapahtumista. Loukkaus on lopetettava ja loukattua hyvitettävä, niin että loukkauksen aiheuttama vahinko korvataan.
Ihmisoikeusloukkaukset voivat olla hyvin erilaisia. Joidenkin osalta hyvitys on mahdollista toteuttaa helposti vahingonkorvauksena, toisten osalta vahingonkorvaus on ainoastaan surrogaatti, kun ihmistä ei ole mahdollista saattaa samaan asemaan kuin ennen loukkausta. Mikäli ihminen tapetaan, hänen oikeuttaan elämään loukataan, mitään jeesusta valtion virkamiehissä ei ole, joka voisi palauttaa loukatun aseman entiselleen.
Suomen valtio on syyllistynyt turhan usein ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan takaaman kohtuullisen käsittelyajan loukkaamiseen. Tätä ihmisoikeusloukkausta ei ole mahdollista hyvittää saattamalla ihminen samaan tilanteeseen kuin ennen loukkausta –