Rahanpesusta

Rikoslain 32 luvun 6 §:ssä säädetään rahanpesurikoksen tunnusmerkistöstä seuraavaa: ”joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset …”
Korkein oikeus on tuoreeltaan ratkaisussaan KKO 2009:59 ottanut kantaa rahanpesurikoksen täyttymiseen. Tässä tapauksessa rikoksesta epäillyn vaimo oli osallistunut rikoksella hankittujen varojen käyttämiseen mm. matkailemalla näillä varoilla Thaimaahan ja käyttämällä niitä muuten. Vaimo tuomittiin rahanpesusta.
Mitenkähän Nova yhtiöiltä rahaa vastaanottaneet poliitikot tulisi tuomita ottaen huomioon rikoslain rahanpesusäännökset sekä korkeimman oikeuden tuoreen oikeuskäytännön? Varat, jotka Nova yhtiöistä on annettu aikana, jolloin yhtiö on ollut taloudellisessa kriisitilassa, ovat sellaisia, joihin nyt kohdistuu rikosepäily. Jos tämä muuttuu tuomioksi, on kyse rikollisista varoista.
Henkilö joka käyttää siirtää tai välittää rikollisia varoja, voi joutua tuomituksi rahanpesusta. Asiaa arvioitaessa pitää kiinnittää huomiota jutun kokonaisuuteen. Onko Nova yhtiöistä suoraan tai veroparatiisiyhtiöitten tapaisten yhdistysten kautta kanavoidut varat olleet suuruudeltaan tavanomaisia niin, että poliitikkojen ei ole tarvinnut kiinnittää niihin tai niiden alkuperään erityistä huomiota? Onko Nova yhtiöitten liiketoiminta ja taloudellinen asema ollut sellainen, että kenenkään ei olisi tarvinnut miettiä jaettavien varojen suhdetta yhtiön varallisuuteen?
Tätä asiaa on helppo tutkia selvittämällä minkäkokoisia summia vaalirahaa muut yritykset ja vauraat yksityishenkilöt poliitikoille antoivat. Peter Fagernäs taisi olla anteliain 10 000 eurolla. Hänellä on notorisesti omaa rahaa, vaikka sekin on hankittu hullunhauskasti.
Mielestäni on aivan selvää, että tässä asiassa ylittyy syytä epäillä kynnys, joka velvoittaa poliisin aloittamaan tutkimuksen mahdollisen rahanpesurikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä Nova yhtiöistä poliitikoille kanavoitujen varojen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sen tutkimista, ovatko Nova yhtiöiltä suoraan tai erilaisten peiteyhdistysten kautta jaetut varat sellaisia, joiden välittäminen, vastaanottaminen ja käyttäminen täyttää rahanpesurikoksen tunnusmerkistön.
Keskustapuolueen aktiivinen toiminta yhdistysten perustamisessa ja niiden organisoimisessa olisi tutkinnalle aika luonteva lähtökohta, josta voidaan edetä aina rahan saajiin saakka. Näin tulisi lain mukaan menetellä. Saa nähdä, kykenevätkö poliitikot estämään tutkinnan ulottamisen poliittisiin toimijoihin. Aika näyttää.