Rahanpesua politiikassa

Kiinteistökehitysyhtiö, mitä ihmettä se sitten tarkoittaakaan, Nova Group, antoi keskustapuolueelle läjissä rahaa tukeakseen kepulaisten vaalipyrintöjä. Minkä takia yksikään liikeyritys luovuttaisi ilman vastiketta kenellekään mitään. Rahojen antamisen tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan poliitikkojen toimintaan. Kiinteistökehitys tarkoittaa tontin ostamista kunnalta tai muulta ja sen muuttamista arvokiinteistöksi kunnan eli poliitikkojen avulla kaavoittamalla ostettu tontti tehokkaaksi.
Siis Nova poikien motiivina rahan antamisessa oli ostaa kepulaisia poliitikkoja, jotka taasen olisivat kuntien valtuustoissa myötävaikuttaneet kaavamuutoksiin. Muutama satatuhatta on tässä pähkinöitä.
Asian tekee oikeudellisesti mielenkiintoiseksi Nova yhtiöitten tilanne, yhtiöt ovat nurin. Huonossa taloudellisessa tilanteessa olevat yhtiöt antavat suuria rahamääriä niiden liiketoimintaan liittymättömiin tarkoituksiin, siis ”pehmeään korruptioon”, johon sijoitettuja varoja ei voi vähentää verotuksessa.
Yhtiön velkojien kannalta kyse on varojen hukkaamisesta. Nova-yhtiöiten konkurssipesät tulevat varmuudella vaatimaan keskustapuolueelle annettuja varoja takaisin, joku voi olla sitä mieltä, että varojen luovuttaminen yhtiöistä täyttää velallisen rikoksen tunnusmerkistön. Kyse on tällöin rikollisista varoista aivan samalla tavalla kuin Kid Nappaajan tapauksessa.
Rikoksella hankittuihin varoihin ryhtyminen taas on rahanpesua. Keskustapuolue eristettiin näistä varoista keinotekoisin järjestelyin perustamalla varojen ja puolueen väliin yhdistyksiä, joita voi hyvin verrata veroparatiisijärjestelyihin varojen piilottamisessa.
Jos politiikan rahoittamiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin muussa maailmassa, alkaa tästä rikostutkinta, jossa epäiltynä ovat niin antajat kuin ottajat ja asianomistajina Nova yhtiöitten velkojat ja kaikki kansalaiset. Keskusta on nyt syyllistynyt ylinopeuteen varainhankinnassa aivan samalla tavalla kuin 1990-luvun alussa.