Rahalla kaapista

Demokratia näyttää jälleen kyntensä, kun ihmiset pääsevät puhkumaan rahalla kaapista ehdotusta. Oikeusministeriössä mietitään, miten tehostaa rikosmenettelyitä talousrikosjutuissa. Riidatonta on, että talousrikosjutut kestävät kohtuuttoman pitkään eikä kyse ole epäillyistä vaan systeemistä, joka edellyttää asioiden käsittelyä samalla tavalla kaikissa asioissa.
Nykyinen rikosprosessijärjestelmä ei kykene hoitamaan talousrikosjuttuja, järjestelmää pitää korjata. Yksinkertaisinta olisi pyrkiä systeemiin, missä syyttäjä ja vastaaja/tämän avustaja neuvottelevat asian ja vievät sopimuksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Näin asia selvitetään ilman kankeaa tuomioistuinmenettelyä neuvotteluissa, jotka voivat olla muodoiltaan vapaita. Neuvottelutulos alistetaan aina tuomiosituimen hyväksyttäväksi, jolloin siihen tulee oikeuden ja julkisuuden kontrolli.
Jos sovintoa ei saada, asia voitaisiin riitaisin osin saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, joka päättäisi asian riitaisilta osin. Tähän voidaan liittää OM:n pohtima asian tunnustusalennus, joka nyt jo sisältyy rikoslakiin. Kun edesauttaa teon selvittämistä, on sillä perusteella mahdollista saada alennusta tuomioon.
Rahalla maksaminen on aivan järkevä vaihtoehto talousjutuissa. Sitä olisi mahdollista käyttää lievennyksenä samalla tavalla kuin asian selvittämistä. Tämä ei loukkaa yhdenvertaisuutta, koska se koskee kaikkia samalla tavalla. Jos on isompi rahapussi, syyttäjä pyytää varmasti enemmän kuin köyhältä. Tämä vastaa meillä jo käytössä olevaa progressiota päiväsakoissa ja verotuksessa.
Eli turha kitistä. Ratkaisu perustuslakia ja ihmisoikeussopimusta loukkaaviin menettelyihin on löydettävä. OM tarvitsee hiukan ajattelun apua keinoista, joten kaikki kirjoittamaan Tuijalle.