Punnintaa

Oikeus on sokea. Se punnitsee ratkaisunsa totuuden vaa’alla. Sokeudella tässä ajatellaan tasapuolisuutta. Oli kyse kenestä tahansa, oikeus tekee ratkaisunsa viisaasti ja ennenkaikkea puolueettomasti. Näin tapahtuu ideaalimaailmassa, siellä missä joulupukkikin asuu.
Turun sokeat voisivat kaivaa vaakansa ja tiputella sinne punninnassa arvioitavia asioita. Yleinen etu vaatii rikosten selvittämistä ja syyllisten rankaisemista. Mitä vakavampi asia, sitä huolellisemmin yleisen edun tulee huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta – sekä siitä, että ketään ei aiheetta aseteta epäillyksi löysään hirteen.
Sekä yksityinen että yleinen etu edellyttävät, että asiat käsitellään rehellisesti ja tehokkaasti. Luottamus oikeudenkäyttöön tulee säilyä. Jos tuomari on huijari, miksi kääntyä sen puoleen – otetaan oikeus omiin käsiin.
Rehellinen tuomari on paras anarkismin tappaja.
Rangaistusten yleisestävyydellä tarkoitetaan niiden pelotevaikutusta ihmisiin. Kun rikoksesta seuraa rangaistus, ajatellaan, että tämä estää rikollisuutta. Erityisestävällä vaikutuksella tarkoitetaan rangaistuksen vaikutusta rangaistavaan henkilöön – älä tee toista kertaa.
No sovelletaan tätä Turkkusseen.
Minkälainen yleisestävä vaikutus on sillä, että talousrikosasiaa käsitellään niin kauan, että EIT ehtii omasta puolestaan ratkaista asian käsiteltyään sitä 7 vuotta ja todeta valtion syylliseksi ennen kuin turussa ehdittiin tuomitsemaan ketään?
Valtio on ainakin syyllinen, mutta tämä tuomittu ei noudata tuomiotaan. Se ei asetu ja lopeta rikollista toimintaansa, vaan jatkaa sitä tuomiostaan välittämättä. Mitä tällaiselle rikolliselle pitäisi tehdä?
Jammu Siltavuori eristettiin mielisairaalaan, koska häntä edelleen vuosien jälkeen pidetään vaarallisena muille ihmisille.
Minne valtio pitäisi eristää, koska vuosien jälkeen se on edelleen vaarallinen meitä kaikkia suojelemaan tarkoitetuille oikeuksille. EIT:n tilastot osoittavat, että Suomen valtio on oikea Jammujen Jammu.
Tätä Jammua EIT:ssä edustaa Arto Kosonen, joka sopii hyvin hommaansa.
There is no God – no Law, but there is always Jammu who does not care