Presidenttiehdokkaat ja ihmisoikeudet

Tarja Halonen on profiloitunut ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Ominaisuutta ei luontevasti voi liittää Sauli Niinistöön. Miten Halosen ihmisoikeusmyönteisyys sitten ilmenee?
Ihmisoikeudet on taattu ihmisoikeussopimuksissa, joiden pohjalta perustuslakiin on kirjattu perusoikeudet. Ihmisoikeudet ovat aivan selvästi määriteltäviä samoin kuin niiden toteuttamisessa olevat ongelmat. Miten minusta tuntuu, että Halosen ihmisoikeusideologia on kovin määrittelemätön.
Äkkiä ei tule mieleen Halosen kannanottoja suomalaisiin ihmisoikeusongelmiin liittyen. Venäjän tilanteesta hän on vaiennut tyystin samoin kuin amerikkalaisten ihmisoikeuksiin kohdistamasta terrorismista.
Euroopan neuvoston kidutuksenvastainen komitea on toistuvasti katsonut, että suomalaisessa vankeinhoidossa loukataan ihmisoikeuksia, ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti katsonut, että Suomessa loukataan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosasioissa varsin samanlaisissa tapauksissa, YK:n ihmisoikeuskomitea on moittinut Suomea siitä, että johtavat suomalaiset poliitikot puuttuvat vireillä oleviin oikeudenkäynteihin, mikä on oikeusvaltioperiaatteen vastaista. Nämä olisivat asioita, joihin ihmisoikeuksista kiinnostunut presidentti ottaisi kantaa.
Halosen meriittilistaan sen sijaan kuuluu hämmentävä päätös olla vahvistamatta eduskunnan hyväksymää lakia, jolla olisi muutettu eräitä vanhentumissäännöksiä.
Halonen puuttui omalla päätöksellään suoraan vireillä olleeseen oikeudenkäyntimenettelyyn pyrkien vaikuttamaan sen lopputulokseen – näin ei tapahdu edes Venäjällä. Halosen toiminta tässä asiassa oli sekä perustuslain että ihmisoikeussopimuksen vastaista. Hän ei kunnioittanut valtiovallan kolmijakoa, tuomioistuinten riippumattomuutta eikä vireillä olleen oikeudenkäynnin vastaajien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
Halosen ihmisoikeusideologia on opportunistista, paljon puhetta, vähän villoja. Tällainen ihmisoikeusideologia muistuttaa marxilaistyyppistä totalitääristä haavekuvaa, jolla ei ole mitään yhteyttä todellisuuteen.
Niinistön ihmisoikeusideologia on kopioitu Hobbesilta, oikeuksia ei ole, mikäli yleinen etu sitä edellyttää.
Ihmisoikeudet eivät tule voittamaan näitä vaaleja.