Poliittiset motiivit

Tänään kansa on herännyt maata polttavaan tuskaan. Johtavat poliitikot Lipposta lukuunottamatta huutavat kuorossa: Supo, anna meille meidän listamme julki, jotta pääsemme pahasta, sillä sinun on valta ja voima tässä asiassa.
Laki on aika selvä. Listan julkaiseminen loukkaa listalla olevien yksityisyydensuojaa, vaikka arvostamani oikeuskansleri Jonkka on hieman eri linjalla. On aivan selvää, että nimen löytyminen vakoojalistalta on asia, joka loukkaa jokaisen siellä olevan oikeutta yksityisyyteen. Listan julkistaminen heittää pitkän varjon listalla olevien ylle, vaikka heidän osaltaan ei koskaan ole käynnistetty edes esitutkintaa.
Lain mukaan sitä ei siis voi julkistaa ilman, että siitä aiheutuu uusia Rusi -juttuja.
Tämä ei rasita poliitikkoja, ei ennenkään ole rasittanut. Poliitikkoja Rusittaa. Jokainen heistä tietää onko oma nimi listalla vai ei. Jokainen, jonka nimi ei ole listalla vaatii listaa julki puhdistaakseen oman maineensa vaikka listalla olevien maineen kustannuksella.
Tämä Rusitus -ongelma olisi aika helppo ratkaista, jos käytetään hieman järkeä. Julkistetaan lista negatiivisesti. Jokainen halukas voisi pyytää Supoa vahvistamaan onko hänen nimensä listalla vai ei. Supo voisi antaa halukkaille Rusitustodistuksen, olet listalla, et ole listalla. Ensimmäistä versiota tulee ainoastaan 18 kappaletta, joten ne voisivat olla eri värisiä. Vaikka vasikanmustia.
Näin kenenkään yksityisyydensuojaa ei tarvitse loukata ja toisaalta kaikki poliitikot voisivat halutessaan saada vapautuksen listaepäilyistä.