Poliisi > laki ?

Korkein hallinto-oikeus eväsi egyptiläisen mummon oleskeluluvan. Suomen lain mukaan hänellä ei siis ole oikeutta oleskella Suomessa ja hänet tulee poistaa maasta. Tämä on arkipäivää hyvin monelle ulkomaalaiselle, jotka eivät täytä oleskeluluvan edellytyksiä.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti kantaa tähän yksittäiseen lainkäyttöasiaan ja katsoi mielipiteensä olevan, että olisi kiva, jos mummo saisi jäädä Suomeen. Suurin poliisipäällikkö, poliisiylijohtaja Paatero piti palaverin alaistensa kanssa ja päätti olla noudattamatta korkeimman hallinto-oikeuden asiassa antamaa ratkaisua, koska korkeimman hallinto-oikeuden presidenttikin oli sitä mieltä että tällä kertaa ei tartte noudattaa. Kaiken lisäksi lakia ollaan mahdollisesti muuttamassa, minkä vuoksi mitä sitä turhaan lähettämään mummoa kuumaan, koska voi olla, että kohta meillä on sellainen laki, että mummo voi jäädä tänne ihan laillisestikin.
Kaikki tämä on inhimillistä ja hyvin vaarallista. Inhimillisesti ottaen lain voimassaoleva tulkinta johtaa ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Mutta tämäkin on arkipäivää. Suomessa kovin monessa ulosottoasiassa laki luetaan aika ankarasti ja varsin kohtuuttomasti ilman minkäänlaista sääliä velallista kohtaan.
Suurempi ongelma tässä asiassa on, että poliisi voi jättää noudattamatta korkeimman tuomioistuimen tuomiota ja vielä tuomioistuimen presidentin siunauksella. Siis poliisi on lain yläpuolella, toimeenpanoviranomainen päättää mikä on lain oikea tulkinta. Mitä virkaa tuomioistuimilla on tällaisessa järjestyksessä?
Pidän tapahtunutta hämmentävänä oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Mummo olisi tullut laittaa matkaan kho:n päätöksen perusteella ja jos laki muutetaan, niin tervetuloa takaisin. Nyt laki ja tuomioistuinten päätökset sivuutettiin kokonaan ilman laillista oikeutta. Mikä on poliisin vikavastuu tässä asiassa. Pitäisikö valtionsyyttäjän selvittää, voiko poliisi toimia näin, ottaa oikeuden omiin käsiinsä.