Pauliine Koskelo

Olet huolissasi oikeudenkäyntien pitkittymisestä. Hyvä niin. Ongelma ei ole aivan tuore. Kirjoitin oikeustieteellisen lisensiaattitutkimuksen aiheesta vuonna 2000, siis kohta 10 vuotta sitten. Nyt olet huolestunut, että valtio ei noudata lakejaan. Syntipukki on mielestäsi oikeusministeriö.
Nyt kuitenkin on niin, että OM ei ole tuomioistuin, vaan poliittinen virasto, joka huolehtii hallinnonalan resursseista. Päällikkötuomarit istuvat vuoron perään OM:ssä anomassa rahaa ja resursseja. Niitä ei kuitenkaan tarvita. Pitää ryhtyä noudattamaan lakia.
Oikeudenkäyntien pitkittyminen loppuu, kun tuomioistuimet ottavat niille kuuluvan vallan ja ryhtyvät toteuttamaan perustuslakiin kirjattuja oikeuksia. Jos asiaa ei saada käsiteltyä perustuslaissa määrätyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä, on syyte hylättävä tai jätettävä tutkimatta. Ei se sen kummallisempaa ole.
Kun muutaman kerran laitetaan syyte roskiin, kuten laki jo nyt mahdollistaisi, uskoisin akitiviteettiä ministeriöstä löytyvät nopeuttaa prosesseja. Ruotsissa syytteitä hylättiin ensimmäisen kerran pitkittymisen perusteella vuonna 2000, muualla Euroopassa näin tapahtuu myös. Meillä toteutetaan rikosvastuuta, joka alkaa rikosepäilystä ja päättyy kuolemaan.
Elämä lyhyt, oikeudenkäynti pitkä.