Pääministerin esteellisyydestä

Valtioneuvostolain 17 a §:n mukaan ministeri ei saa osallistua asian käsittelyyn esteellisenä. Ministeri ei saa esteellisenä osallistua asian valmisteluun, esittelyyn, päätöksentekoon tai muuhun käsittelyyn ministeriössä, ministerivaliokunnissa eikä valtioneuvoston yleisistunnossa. Ministerin esteellisyys ratkaistaan hallintolain 28 §:ssä lueteltujen esteellisyysperusteiden mukaisesti.
Nämä esteellisyysperusteet otsikoituvat ajatukseen, että päätöksentekijä tai hänen läheisensä voisivat saada ratkaisusta erityistä hyötyä tai jos ratkaisijan puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Sipilän läheiset omistavat yrityksen, joka tekee businesta Talvivaaran montussa, saavat rahaa Terrafamelta, niitä varoja, joita Sipilä oli mukana antamassa Terrafamelle.
Nyt Sipilä ja Rehn ovat todenneet, että sukulaiset olisivat saaneet rahansa kaikesta huolimatta, olisi Terrafamelle annettu rahaa jatkamiseen tai lopettamiseen.
Tällä ei asiassa ole merkitystä. Ministeri on esteellinen eikä saa osallistua päätöksen tekemiseen, jos lain esteellisyysedellytykset täyttyvät. Saiko Sipilän sukulaiset erityistä etua ratkaisusta – tuskin. Jos tilaus ja Sipilän sukufirman saama hinta palvelustaan/tavarastaan on markkinaehtoinen ja se on käynyt läpi asianmukaisen kilpailun, kenellekään ei ole syntynyt erityistä hyötyä.
Toinen asia on, vaarantuuko Sipilän puolueettomuus muusta syystä. Onko asiallista, että pääministeri tekee päätöksen verovarojen antamisesta yhtiölle, joka tekee businesta pääministerin läheisten kanssa, verovarat päätyvät näin – toivottavasti – markkinaehtoisesti pääministerin sukulaisten firmalle.
Pääministeri vetoaa siihen, ettei tiennyt. Ei auta. Pitää tietää. Pääministerillä on velvollisuus selvittää kaikki mahdolliset esteellisyytensä ennen päätöksentekoa. Sipilän tapauksessa tämä voi olla vaikeaa, sillä hänen varallisuutensa on piilotettu verokuoreen verosuunnittelutarkoituksessa eikä siitä ole saatavissa tietoa.
Pääministereihin näyttää jokaiseen tarttuvan ajan kuluessa aika paljon ylimielisyyttä, joka toivottavasti vaaleissa mitataan ja hiotaan pois. Ehkä tämä meidän systeemi ja se, että myös pääministeri on vain ihminen, tekee tästä tällaista. Elämä on.