Onko Koronan levittäminen rikollista

Viranomaiset tuntuvat olevan tällä hetkellä pääministeri Sanna Marinin auktoriteetin varassa määrätessään ihmisiä pysymään erossa toisistaan viruksen tarttumisen estämiseksi tai leviämisen hidastamiseksi. Määräyksen peruste on varsin ymmärrettävä, kyse on yleisestä intressistä estää vakavan tartuntataudin leviäminen tai ainakin loiventaa sen iskukulmaa siten, että terveydenhuolto pysyy mukana ja tehopillipaikkoja riittää kaikille.

Mediasta ilmenevän mukaan määräystä ei oikein oteta todesta, mikä vaarantaa kaikki muut. Mitä tälle sitten voisi tehdä, käskeä möreämmällä äänellä, lainata Jyrki Kataista minareettiin toistamaan käskyä?

Vanhemmat muistavat, että meillä on ollut hankalia tauteja jo ennen Koronaa. 1990-luvulla ja sitä ennen meitä piinasi HIV. Taudin rikosoikeudellinen luonne tuli tutuksi Steven Thomas-nimisen herran myötä, joka sai vajaan 12 vuoden tuomion jaettuaan tautia Helsingin yössä. Tällöin tautia pidettiin hengenvaarallisena toisin kuin nyt.

Korona on hengenvaarallinen tartuntatauti, joka mahdollisti valmiustilalainsäädännön aktivoimisen ja vallan keskittämisen valtioneuvoston rouville. Tämän perusteella voidaan väittää, että tautia voidaan rikosoikeudellisesti pitää vakavana sairautena.

Rikoslain 34 luvun 4 §:ssä säädetään terveyden vaarantamisesta, joka levittää vakavaa sairautta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, on tuomittava terveyden vaarantamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava ja teko on rangaistava myös tuottamuksellisena, RL 34:7 ja 8.

Rikoslaista löytyy pykäliä tähän myös muualta, taudin tartuttamista voidaan varmasti arvioida myös rikoslain 21 luvun pahoinpitelytunnusmerkistön kautta, ”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Listaa voisi jatkaa, pointtini on, minkä vuoksi ihmisten holtittoman käytöksen rangaistavuutta ei ole millään tavoin otettu esiin/ryhdytty saattamaan holtittomasti toimivia vastuuseen rikosoikeudellisesti?