Oikeus voi toteutua

Suomi on tuomittu ihmisoikeustuomioistuimessa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin sääntöjen loukkaamisesta tuhkatiheään. Hyvityksenä ihmisoikeustuomioistuin on tuomion lisäksi määrännyt yleensä muutaman tonnin kipurahaa. Rahat on saanut, mikäli agentti Kosonen on viitsinyt ne maksaa.
Tämä ei kuitenkaan ole oikeusvaltioperiaatteen mukainen hyvitys menettelystä, jossa ihmiseltä on vapauden lisäksi mennyt epärehellisessä menettelyssä maine ja yleensä useita vuosia elmästä.
Oikein ja oikeudenmukaista olisi poistaa väärä tuomio. Näin korkein oikeus teki tuomiollaan KKO:2007:36.
Ihmisoikeustuomioistuin oli todennut erään rikosoikeudenkäynnin loukanneen syytettyjen keskeisiä oikeuksia. He eivät saaneet kuulustella jutun ratkaisemisen kannalta keskeisiä todistajia pyynnöistään huolimatta vaan heidät tuomittiin kanssasyytettyjen esitutkintakertomusten perusteella Vaasan hovioikeudessa.
Korkein oikeus tutki asian ihmisoikeustuomioistuimen tuomion jälkeen ja poisti väärän tuomion. Meillä on nyt olemassa tehokas oikeussuojakeino väärien tuomioiden oikaisemiseen, joka näyttää toimivan käytännössä ainakin yhteiskunnallisesti merkityksettömissä rikosasioissa.
Saa nähdä toimiiko se yhtä hyvin asioissa, joissa valtio on pannut arvovaltansa peliin täydellä voimallaan. Riittääkö korkeimman oikeuden tuomareiden kantti tehdä rehellisiä ratkaisuja myös suurissa jutuissa.
Aika näyttää