Oikeuden harha

Saddam tuomittiin kuolemaan. Amerikkalaiset ja englantilaiset hurrasivat, Suomi kertoi EU:n virallisena kantana vastustavansa kuolemantuomiota. Oliko Saddamin tuomitseminen kuolemaan väärin?
Eurooppalaisessa oikeuskäsityksessä ihmisellä on oikeuksia, joita ei saa loukata. Nämä oikeudet on kirjattu ihmisoikeussopimukseen ja valtioitten omiin perustuslakeihin. Tärkeimpänä oikeus elämään, joka Saddamilta nyt ollaan viemässä.
Saddamin tappaminen on hyvä asia, koska ajatus hänen kuolemastaan ei tunnu pahalta, se on puhdistava toimenpide. Hänen pahuutensa ei ole epäselvä, hän on vihollinen, joka ansaitsee kuolla. Näin toimii oikeuslaitos riippumatta minkälaisia oikeuksia syytetyillä on.
Eilisessä Yle:n pääuutislähetyksessä loukattiin TJ Group Oyj:n pääomistajien kunniaa väittämällä Salmista ja Tillgmania rikollisiksi, joilta on onnistuttu saamaan takaisin rikoshyötynä 25 miljoonaa euroa.
Kukaan ei ole rikollinen edes meidän järjestelmässä, ennen kuin lainvoimaisessa tuomiossa, joka on syntynyt oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, näin todetaan. TJ Groupin ukkojen osalta näin ei ole vielä tapahtunut, mutta tapahtuu, koska heiltä halutaan rahat pois yhtälailla kuin Saddamilta henki.
Saddamin henkeä vaati ainakin USA, Tilgmanin ja Salmisen rahoja vaatii Suomen valtio. Molemmat käyttävät suurinta valtaa alueella, missä tuomioistuimet päätöksensä tekevät. Tuomioistuimet toimittavat vahvemman oikeutta. Lakikirja ei määrää mitään, se on lumetta niin kuin Raamattu ja muut runokirjat.
There is no God – no Law, but there is Justice called power that rules