Ne bis in idem

Korkein oikeus on tänä kesänä linjannut, että myös Suomessa on voimassa periaate ne bis in idem, ei kahdesti samassa asiassa. Jutut koskivat verotusmenettelyä ja sitä mahdollisesti seuraavaa rikosmenettelyä. Jos verotusmenettelyssä henkilölle on määrätty rangaistuksenluontoinen maksu, veronkorotus, ei samasta asiasta saa enää tuomita rikosmenettelyssä rangaistukseen.
Tämän suojan käytännön merkitys jää vähälle, koska korkein oikeus edellytti, että verotusmenettely ei saa olla kesken, jotta tähän kahdenkertaisen tuomitsemisen estävään vaikutukseen voisi vedota. Koska verotusmenettely jää usein auki vuosikausiksi, tai muutoksenhakumahdollisuus jää auki, kahdenkertaista tuomitsemista ei Suomessa hevin tapahdu. Tulkinta on kyseenalainen varsinkin kun verovelvollinen ei tehokkaasti voi edes luopua verovalitusmahdollisuudesta.
Saunalahti Oyj tuomittiin aikanaan pörssin määräämään kurinpitoseuraamukseen, koska yhtiö oli rikkonut pörssin tiedotusvelvoitteitaan. Tässä tapauksessa täysin samasta asiasta yhtiö tuomittiin myöhemmin Helsingin hovioikeuden tuomiolla myös yhteisösakkoon.
Hovioikeuden tuomion perustelujen mukaan, ””vaikka kurinpitomaksu suoritetaan pörssille ja yhteisösakko valtiolle, voidaan kurinpitomaksu kuitenkin ottaa huomioon yhteisösakon määrää alentavana huomioon, koska maksun ja sakon perusteena oleva menettely on osin yhteneväinen.”
Hyvä hovioikeus, samasta asiasta ei saa tuomita kahteen kertaan. Kyse ei ole mistään tinkimisperusteesta, vaan ehdottomasta kiellosta. Yhtiön asiamiehen olisi ehkä kannattanut muistuttaa tuomioistuinta lain sisällöstä.