Mielipiderikos

Korkein oikeus antoi eilen vahvennetussa jaostossa tuomion ns. ne bis in idem -kahdenkertaisen rangaistuksen kielto-asiassa. Aikaisemmin korkein oikeus on katsonut, että Suomessa on sallittua tuomita henkilö samasta teosta kahteen kertaan, vaikka ihmisoikeussopimuksen, joka siis Suomessa on voimassaolevaa oikeutta, selkeän sanamuodon mukaan tämä ei ole sallittua.
Korkein oikeus kuunteli nyt myös eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka kahdessa lausunnossaan on todennut, että perustuslain 21 §:ään sisältyy kielto rangaista henkilöä kahdesti samasta teosta
Aikaisemman tulkintakäytännön mukaan estevaikutus syntyi ainoastaan silloin, jos toinen rikosjuttu oli lainvoimaisesti ratkaistu. Veroasioissa tällä ei ollut mitään vaikutusta, ainakaan estevaikutusta, koska verotusmenettelyihin liittyvät valitusajat ovat niin pitkiä, että henkilö tuli välttämättä tuomittua kahteen kertaan.
Korkeimman oikeuden aikaisempi tulkintakäytäntö on ollut täysin keinotekoinen ja sille ovat nauraneet aidanseipäätkin. Jos laki kieltää tuomitsemasta samasta asiasta kahteen kertaan, tulisi myös korkeimman oikeuden noudattaa tätä, vaan ei ole noudattanut. Tästä seuraa ja on seurannut, että verottajan veronkorotussaatavat ovat komistuneet ja verotuomiot korvauksineen kasvaneet ja lopputuloksena on läjä ihmisiä, jotka eivät koskaan selviä tästä ja jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle rönöttämään.
Asia olisi ollut hyvin yksinkertaista hoitaa hallinnollisesti, verottaja joko määrää veronkorotuksen, joka on rangaistus ja asia jää siihen, tai sitten ei määrää ja sitten mennään rikosmenettelyyn. Näin asia olisi hoitunut, mutta kun tämä ei sopinut korkeimman oikeuden syyttäjätaustaisille tuomareille, jotka halusivat vain tuomita – Galliassa sanottiin aikanaan, hulluja nuo roomalaiset, tätä voisi soveltaa analogisesti joihinkin korkeimman oikeuden tuomareihin.
Hesarin Sajari ja professori Jyrki Virolainen ennakoivat tästä ratkaisusta seuraavan purkuhakemusten tulvan korkeimpaan oikeuteen, lakia on aikaisemmissa menettelyissä sovellettu ilmeisen väärin.
Voi olla, että tulva tulee, mutta yhtään purkua korkein oikeus ei tee. Se tulee katsomaan, että asia on heille kirkastunut vasta nyt, minkä seurauksena väärien tuomioiden aikaan laki oli sellainen, että kaksi kertaa saa tuomita.
Tällaista tämä oikeus on,
Hyvää kesää muuten